Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt I un II pielikumu šādā redakcijā:

I PIELIKUMS (1102. pantam)

Publisko ezeru un upju saraksts

1. Publiskie ezeri

Nr.

p. k.

Ezera nosaukums

Agrākais nosaukums Civillikumā

(ja atšķiras)

Pagasts

vai pilsēta

Platība

(ha)

Koordinātas

(LKS-92)

X

Y

Aizkraukles novads

1.

Dāmenezers

 

Aiviekstes pag.

46,1

282412

609549

2.

Līdacis

Līdaces ezers

Aiviekstes pag.

8,5

280788

607779

3.

Odzes ezers

 

Aiviekstes pag.

268,7

281971

604697

4.

Znotiņu ezers (Aklais ezers)

 

Daudzeses pag.

24,6

262130

569983

Alūksnes novads

5.

Alūksnes ezers

 

Alūksnes pils., Jaunalūksnes pag.

1543,7

372293

685294

6.

Ilgāja ezers (Ilgajs) (Latvijas daļa)

Ilgāja ezers

Veclaicenes pag.

8,7

386705

670587

7.

Indzeris

Indzera ezers

Alsviķu pag.

145,3

363740

680562

8.

Murata ezers (Latvijas daļa)

Muratu ezers

Ziemera pag.

11,2

385638

684438

9.

Sudals (Sudalezers) (daļa Gulbenes nov., sk. Nr. 83)

Sudalezers

Zeltiņu pag.

182,3

355639

661961

10.

Vaidavas ezers

 

Ziemera pag.

23,3

383707

685785

Augšdaugavas novads

11.

Audēju ezers

 

Sventes pag.

1,8

194148

643880

12.

Beļānu ezers (Latvijas daļa)

Beļānu ezers (Baltais ezers)

Skrudalienas pag.

55,4

177708

679613

13.

Boltazars

Baltezers

Vaboles pag.

48,5

216474

654522

14.

Briģenes ezers (Briģines ezers)

Briģenes ezers

Demenes pag.

136,4

180550

659640

15.

Demenes ezers

 

Demenes pag.

30,2

179390

659217

16.

Dūnakļu ezers

 

Salienas pag.

17,5

183226

680463

17.

Galiņu ezers (Latvijas daļa)

 

Šēderes pag.

15,5

187952

640097

18.

Grendzes ezers (Latvijas daļa)

 

Medumu pag.

1,1

176382

650516

19.

Kamenkas ezers (Latvijas daļa)

 

Salienas pag.

11,0

186059

682941

20.

Klepinu ezers

 

Salienas pag.

34,0

183071

678421

21.

Koša ezers (Kosinis)

Kāša ezers

(Koša ezers)

Līksnas pag.

59,2

209919

648599

22.

Kurcuma ezers

 

Medumu pag.

12,1

178614

648942

23.

Laucesas ezers (Latvijas daļa)

Laucesas ezers (Smelīnes ezers)

Medumu pag.

94,8

180982

644263

24.

Lielais Ilgas ezers (daļa no ezera 109,2 ha platībā)

 

Medumu pag.

109,2

186933

645378

25.

Lielais Kolupa ezers

(daļa Preiļu nov., sk. Nr. 167)

Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers)

Kalupes pag.

175,0

225344

656835

26.

Lielais Kumpinišku ezers

(Latvijas daļa)

Lielais Kumpinišķu ezers

Medumu pag.

44,1

183053

642179

27.

Lielais Kumpotis (Latvijas daļa)

Lielais Kumpoša ezers

Medumu pag.

7,4

176282

654164

28.

Lielais Subates ezers

 

Subates pils.

51,0

208751

619639

29.

Luknas ezers

 

Višķu pag.

409,0

217179

672666

30.

Marinovas ezers (Marijas ezers)

Marijas ezers

Šēderes pag.

19,3

195036

639229

31.

Mazais Ilgas ezers

 

Medumu pag.

21,7

185995

644848

32.

Mazais Kolupa ezers

Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers)

Kalupes pag.

110,0

221444

657504

33.

Mazais Kumpinišku ezers

 

Medumu pag.

3,6

183345

642725

34.

Mazais Subates ezers (Latvijas daļa)

 

Subates pils.

22,0

207829

618791

35.

Meduma ezers

 

Medumu pag.

271,5

185317

646837

36.

Riču ezers (Latvijas daļa)

 

Demenes pag.

587,7

176299

670090

37.

Robežas ezers (Latvijas daļa)

 

Medumu pag.

12,0

176769

649181

38.

Samaņkas ezers (Latvijas daļa)

 

Medumu pag.

18,0

176308

649660

39.

Sasaļu ezers

 

Sventes pag.

27,4

200698

643971

40.

Sila ezers

 

Skrudalienas pag.

262,0

180352

675059

41.

Sitas ezers (Latvijas daļa)

 

Skrudalienas pag.

43,1

173880

674729

42.

Skirnas ezers (Latvijas daļa)

 

Demenes pag.

31,8

173451

661077

43.

Sventes ezers

 

Sventes pag.

734,8

192562

647362

44.

Šarlotes ezers

 

Šēderes pag.

27,2

195388

637330

45.

Šķirnates ezers (Latvijas daļa)

Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers)

Demenes pag.

10,0

174063

657103

46.

Šķirstiņu ezers

 

Medumu pag.

26,3

187677

646888

47.

Višku ezers

Višķu ezers

Višķu pag.

360,1

215547

676265

48.

Zabolotņiku ezers

 

Salienas pag.

21,0

181476

676642

Ādažu novads

49.

Dūņezers

 

Ādažu pag.

274,1

334104

521700

50.

Dzirnezers

 

Carnikavas pag.

140,9

332808

518937

51.

Garezeri

 

Carnikavas pag.

24,4

336009

518681

52.

Lielais Baltezers

(daļa Ropažu nov., sk. Nr. 190)

 

Ādažu pag.

597,5

320202

517673

53.

Līlastes ezers

 

Ādažu pag.

183,6

337223

521575

54.

Mazais Baltezers

 

Ādažu pag.

198,7

322620

519870

Balvu novads

55.

Bolvu ezers

Balvu ezers

Kubulu pag.

167,9

336693

695672

56.

Pārkunu ezers

Pērkonu ezers

Kubulu pag.

229,7

337848

699503

57.

Svātiunes ezers

Svētaunes ezers (Jorzavas ezers)

Baltinavas pag.

36,0

310502

715569

58.

Viļakas ezers

 

Viļakas pils.

137,6

344916

722935

Bauskas novads

59.

Taurkalnes Aklais ezers

Taurkalnes Aklezers

Valles pag.

20,0

269431

555267

Cēsu novads

60.

Alauksts

Alauksta ezers

Vecpiebalgas pag.

774,8

329190

607379

61.

Āraišu ezers

 

Drabešu pag.

32,6

345904

577625

62.

Inesis

Ineša ezers

Inešu pag.

519,5

322405

608094

63.

Juveris

Juvera ezers

Dzērbenes pag.

77,5

343248

601050

64.

Mazums

Mazuma ezers

Vaives pag.

25,9

343413

583709

65.

Ratnieku ezers

 

Līgatnes pag.

44,1

336062

562216

66.

Riebiņu ezers

 

Straupes pag.

75,5

359833

557215

67.

Taurenes ezers

 

Taurenes pag.

31,6

336623

602388

68.

Ungurs

(Rustēgs)

Rustēga ezers

(Unguru ezers)

Raiskuma pag.

393,6

355737

565321

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija

69.

Lielais Stropu ezers

 

Daugavpils valstspilsēta

417,9

198866

662252

70.

Šuņazars

Šuņezers

Daugavpils valstspilsēta

74,8

197839

656786

Dienvidkurzemes novads

71.

Durbes ezers

 

Dunalkas pag.,

Durbes pag., Tadaiķu pag.

670,0

277770

337764

72.

Kalšu ezers (Latvijas daļa)

 

Vaiņodes pag.

19,2

248707

368324

73.

Liepājas ezers

(daļa Liepājas valstspilsētā,

sk. Nr. 116)

 

Grobiņas pag.,

Otaņķu pag.,

Nīcas pag.

3715,0

261040

318897

74.

Papes ezers

 

Rucavas pag., Nīcas pag.

1205,0

231742

317944

75.

Tāšu ezers

 

Medzes pag.

94,9

277385

329368

Dobeles novads

76.

Apguldes ezers

 

Naudītes pag.

40,8

266454

453657

77.

Lielauces ezers

 

Lielauces pag.

376,0

265940

432487

78.

Zebrus ezers

 

Bikstu pag.

443,0

276918

437830

Gulbenes novads

79.

Ādmiņu ezers

 

Lejasciema pag.

28,2

349492

644699

80.

Kalmodu ezers

 

Rankas pag.

23,0

348352

632095

81.

Lielais Virānes ezers

 

Tirzas pag.

60,9

326285

642773

82.

Ludza ezers

 

Stāmerienas pag.

280,9

350499

673800

83.

Sudals (Sudalezers)

(daļa Alūksnes nov., sk. Nr. 9)

Sudalezers

Lejasciema pag.

182,3

355639

661961

84.

Ušurs

Ušura ezers

Jaungulbenes pag.

160,8

326329

661251

Jēkabpils novads

85.

Baļotes ezers

 

Kūku pag.

149,2

268484

623971

86.

Ilzu ezers

(Garais ezers)

(Latvijas daļa)

Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers)

Rites pag.

39,0

225543

595245

87.

Pīslaistas ezers

Pieslaista ezers

Atašienes pag.

54,7

272987

657771

88.

Saukas ezers

 

Saukas pag.

718,2

236542

590843

89.

Vārzgūnes ezers

 

Kalna pag.

43,0

250559

616750

90.

Viesītes ezers

 

Viesītes pag.

232,0

246176

601226

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija

91.

Slokas ezers

 

Jūrmalas valstspilsēta

250,0

312536

473360

Krāslavas novads

92.

Baltais ezers (Latvijas daļa)

Baltais ezers (Belojes ezers)

Robežnieku pag.

35,3

205203

728598

93.

Cārmins

Cērmenes ezers (Cārmaņa ezers)

Aulejas pag.

221,8

215885

698173

94.

Dagdas ezers

 

Asūnes pag.

484,1

221189

722380

95.

Dolgojes ezers (Latvijas daļa)

 

Indras pag.

9,0

193796

727465

96.

Dreidzs

Drīdža ezers

Kombuļu pag., Skaistas pag.

753,0

208369

705494

97.

Eša ezers (Ežezers)

Ežezers (Ješa ezers)

Ezernieku pag.

987,9

231295

723961

98.

Kairišu ezers

Kairīšu ezers

Svariņu pag.

91,7

222400

730018

99.

Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers)

Lielais Gusena ezers

Robežnieku pag.

120,5

208403

725722

100.

Maksimovas ezers (Latvijas daļa)

 

Indras pag.

16,1

200317

726759

101.

Malcānu ezers (Nazaru ezers)

Nāzaru ezers (Malcānu ezers)

Bērziņu pag.

12,5

225516

739909

102.

Matejka

Matejka ezers

Robežnieku pag.

9,9

208462

724839

103.

Medvedka

Medvedka ezers (Lāču ezers)

Robežnieku pag.

8,4

209552

726295

104.

Melnais ezers (Latvijas daļa)

Melnais ezers (Čornojes ezers)

Robežnieku pag.

8,0

204627

728377

105.

Nauļānu ezers

 

Robežnieku pag.

55,9

209573

729352

106.

Osvas ezers

 

Bērziņu pag.

51,8

221727

734614

107.

Rušons

(daļa Rēzeknes

un Preiļu nov., sk. Nr. 169 un Nr. 182)

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

Kastuļinas pag.

2373,0

230447

687652

108.

Sivers

Sīvera ezers

Aulejas pag., Skaistas pag.

1759,0

213005

707775

109.

Žabinka

Žabinka ezers

Robežnieku pag.

3,4

209206

724498

Kuldīgas novads

110.

Ķikuru ezers

 

Turlavas pag.

21,6

297678

357144

111.

Lielais Nabas ezers

 

Padures pag.

70,5

327243

367275

112.

Mazais Nabas ezers

 

Padures pag.

66,8

326968

368983

113.

Slujas ezers

 

Rendas pag.

57,3

329766

389174

114.

Vilgāles ezers

 

Kurmāles pag.

242,5

305520

366425

115.

Zvirgzdu ezers

 

Alsungas pag., Gudenieku pag.

74,7

312695

356733

Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija

116.

Liepājas ezers (daļa Dienvidkurzemes nov., sk. Nr. 73)

Liepājas ezers

Liepājas valstspilsēta

3715,0

261040

318897

117.

Tosmares ezers

 

Liepājas valstspilsēta

405,0

273264

319278

Limbažu novads

118.

Augstrozes Lielezers

 

Umurgas pag.

400,0

376591

560747

119.

Dūņezers

 

Limbažu pag.

135,6

376828

541960

120.

Katvarezers (Pepītis)

Katvaru ezers

Katvaru pag.

64,7

379874

547629

121.

Lādes ezers (Nabes ezers)

Lādes ezers

Limbažu pag.

246,0

366368

541427

122.

Limbažu Lielezers

 

Limbažu pag., Limbažu pils.

256,4

371159

542058

Līvānu novads

123.

Daguma ezers

Deguma ezers (Pelēčāres ezers)

Rudzātu pag.

59,0

261241

653847

124.

Jersikas ezers

 

Jersikas pag.

41,0

236366

637513

Ludzas novads

125.

Cirms

Cirma ezers

Cirmas pag.

1261,2

274140

721773

126.

Čornojes ezers (Latvijas daļa)

 

Briģu pag.

5,0

259069

758633

127.

Dziļais ezers

Dziļezers

Istras pag.

150,9

241546

747569

128.

Istras ezers

 

Istras pag.

155,3

240372

746376

129.

Kurjanovas ezers

 

Līdumnieku pag.

127,8

272334

745247

130.

Laudera ezers

 

Lauderu pag.

55,3

252295

746498

131.

Lielais Ludzas ezers

 

Zvirgzdenes pag.

846,4

272379

731477

132.

Mazais Ludzas ezers

 

Ludzas pils.

36,5

273415

728172

133.

Nierzas ezers

Nirzas ezers (Nierzas ezers)

Nirzas pag.

551,6

256465

741026

134.

Nūmiernes ezers

Nūmērnes ezers

Salnavas pag.

73,8

305983

714936

135.

Peiteļa ezers (Latvijas daļa)

Pīteļa ezers

Līdumnieku pag.

138,5

280376

747579

136.

Pildas ezers

 

Ņukšu pag.

294,6

265102

732348

137.

Plisūns

Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers)

Istras pag.

480,0

237774

748387

138.

Šešku ezers

 

Pasienes pag.

38,7

233905

755771

139.

Zilezers (Sīnojs) (Latvijas daļa)

Zilezers

Līdumnieku pag.

95,0

270174

754050

140.

Zviergzdines ezers

Zvirgzdenes ezers

Zvirgzdenes pag.

134,2

274740

726545

Madonas novads

141.

Apaļais dīķis

Apaļais ezers

Aronas pag.

0,6

308156

629773

142.

Dreimaņa ezers (Svētes ezers)

 

Mārcienas pag.

49,0

293643

631688

143.

Gulbēris

Gulbēra ezers

Liezēres pag.

87,2

317984

620948

144.

Ilziņš

Ilziņa ezers

Vestienas pag.

21,9

303983

614881

145.

Jumurdas ezers

 

Jumurdas pag.

173,7

312650

606807

146.

Kaijenieks

 

Aronas pag.

9,4

308343

629823

147.

Kalsnavas ezers

 

Kalsnavas pag.

23,4

290772

624443

148.

Kālezers

 

Vestienas pag.

407,1

303416

611366

149.

Kurtavas ezers

 

Mētrienas pag.

74,0

279343

644174

150.

Lielais Līdēris

 

Aronas pag.

125,2

313372

623225

151.

Liezēris

Liezēra ezers

Liezēres pag.

105,9

319815

624625

152.

Lubāns

(daļa Rēzeknes nov., sk. Nr. 178)

Lubāna ezers

Barkavas pag., Ošupes pag.

8210,0

295170

674972

153.

Mazais Virānes ezers

 

Cesvaines pag.

47,2

324745

643410

154.

Odzienas ezers

 

Mētrienas pag.

47,0

281125

642019

155.

Rāceņu ezers (Plaksnis)

Rāceņu ezers

Lazdonas pag.

34,9

300620

635508

156.

Salu ezers (Baznīcas ezers)

Salas ezers

Madonas pils.

31,8

302248

637298

157.

Talejs

Talejas ezers

Vestienas pag.

79,7

303838

617214

158.

Viešūrs

Viešūra ezers (Kaķīšu ezers)

Vestienas pag.

175,0

307467

619807

Mārupes novads

159.

Babītes ezers

 

Babītes pag., Salas pag.

2555,7

308702

484338

Ogres novads

160.

Lobes ezers

 

Krapes pag.

533,5

287150

578340

161.

Pečors

Pečora ezers

Ķeipenes pag.

102,6

305331

568954

162.

Plaužu ezers

 

Ķeipenes pag.

95,6

305632

576341

Preiļu novads

163.

Bicānu ezers

 

Rušonas pag.

149,4

234911

680387

164.

Bieržgaļa ezers

Biržgaļa ezers (Biržkalnu ezers, Kapiņu ezers)

Aglonas pag.

272,2

227090

693425

165.

Cirišs

Ciriša ezers

Aglonas pag.

630,6

224835

684882

166.

Feimaņu ezers (daļa Rēzeknes nov., sk. Nr. 174)

 

Rušonas pag.

625,7

240611

685709

167.

Lielais Kolupa ezers

(daļa Augšdaugavas nov., sk. Nr. 25)

Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers)

Rožkalnu pag.

175,0

225344

656835

168.

Pelēča ezers

 

Aizkalnes pag.

82,0

228306

669007

169.

Rušons

(daļa Rēzeknes un Krāslavas nov., sk. Nr. 107 un Nr. 182)

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

Rušonas pag.

2373,0

230447

687652

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija

170.

Kovšu ezers (Rēzeknes ezers)

Rēzeknes ezers

Rēzeknes valstspilsēta

22,0

266402

704287

Rēzeknes novads

171.

Ciskodu ezers (Tiskādu ezers)

Tiskādu ezers (Ciskada ezers)

Silmalas pag.

179,5

260697

689658

172.

Černostes ezers

 

Maltas pag.

213,3

241986

694363

173.

Dziļūts

Dziļūta ezers

Stoļerovas pag.

33,1

253440

725612

174.

Feimaņu ezers (daļa Preiļu nov., sk. Nr. 166)

 

Feimaņu pag.

625,7

240611

685709

175.

Idzipoles ezers

 

Kaunatas pag.

48,0

249851

727296

176.

Ismeru ezers (Žogotu ezers)

Ismeru-Žogotu ezers

Čornajas pag.

147,0

253749

705937

177.

Kaunatas ezers

 

Kaunatas pag.

54,5

247951

717766

178.

Lubāns

(daļa Madonas nov., sk. Nr. 152)

Lubāna ezers

Gaigalavas pag., Nagļu pag.

8210,0

295170

674972

179.

Meirānu ezers

 

Bērzgales pag.

114,7

282015

716552

180.

Pušas ezers

 

Pušas pag.

241,4

237670

698448

181.

Rāznas ezers

Rāznas ezers (Rēznas ezers)

Čornajas pag., Kaunatas pag., Mākoņkalna pag.

5756,4

247491

713780

182.

Rušons

(daļa Preiļu nov. un Krāslavas nov., sk. Nr. 107 un Nr. 169)

Rušona ezers (Cīruļu ezers)

Feimaņu pag.

2373,0

230447

687652

183.

Solojs

Salāja ezers (Lakstīgalu ezers, Solovju ezers)

Mākoņkalna pag.

174,7

234337

711435

184.

Virauds

Viraudas ezers

Lendžu pag.

95,4

275974

715849

185.

Viertiukšnis

Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers)

Lūznavas pag.

52,8

250799

697276

186.

Zosnas ezers

 

Lūznavas pag.

156,5

248095

705319

Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorija

187.

Juglas ezers

 

Rīgas valstspilsēta

570,0

315390

516812

188.

Ķīšezers

 

Rīgas valstspilsēta

1730,0

319796

510581

Ropažu novads

189.

Langstiņu ezers

 

Garkalnes pag.

35,7

318770

520524

190.

Lielais Baltezers

(daļa Ādažu nov., sk. Nr. 52)

 

Garkalnes pag.

597,5

320202

517673

191.

Lielais Jūgezers

 

Garkalnes pag.

35,5

323342

514565

Saldus novads

192.

Brocēnu ezers (Brocenu ezers)

 

Cieceres pag.

43,6

284700

411342

193.

Cieceres ezers

 

Cieceres pag.

276,8

279373

411933

194.

Ķerkliņu ezers

 

Zvārdes pag.

50,0

265209

418584

195.

Remtes ezers

 

Remtes pag.

75,5

288838

419589

196.

Saldus ezers

 

Saldus pils.

22,0

282016

408626

197.

Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)

Zvārdes ezers (Odzānu ezers)

Zvārdes pag.

20,0

270880

414020

Saulkrastu novads

198.

Pabažu ezers

 

Sējas pag.

38,2

346113

535814

Siguldas novads

199.

Aijažu ezers

 

Lēdurgas pag.

311,4

360098

543357

200.

Jūdažu ezers

 

Siguldas pag.

32,7

329449

557500

Smiltenes novads

201.

Draudzesskolas ezers

Skolas ezers (Drustu ezers)

Drustu pag.

34,3

343405

610968

202.

Lizdoles ezers

 

Launkalnes pag.

53,9

351526

610758

203.

Zvārtavas ezers

 

Gaujienas pag.

23,3

379292

641552

Talsu novads

204.

Engures ezers

(daļa Tukuma nov., sk. Nr. 208)

 

Mērsraga pag.

4130,7

346791

445516

205.

Sasmakas ezers

 

Ārlavas pag.

252,0

358865

416410

Tukuma novads

206.

Dūņieris

Dūņiera ezers

Lapmežciema pag.

25,3

316250

469574

207.

Dzirciema ezers

 

Zentenes pag.

27,1

330465

440162

208.

Engures ezers

(daļa Talsu nov.,

sk. Nr. 204)

 

Engures pag., Zentenes pag.

4130,7

346791

445516

209.

Kaņieris

Kaņiera ezers

Lapmežciema pag., Smārdes pag.

1122,1

317649

467622

210.

Lielapsauju ezers

Lielapsauju ezers (Apsauju ezers)

Jaunpils pag.

20,0

286348

443819

211.

Pālansu ezers

 

Lestenes pag.

36,0

292457

443227

212.

Sēmes ezers

 

Sēmes pag.

48,6

323517

443749

213.

Valguma ezers

 

Smārdes pag.

60,3

316580

458223

Valkas novads

214.

Cepšu ezers

 

Kārķu pag.

25,3

411713

599454

215.

Valdis (Valžezers)

Valda ezers

Ērģemes pag.

24,8

402060

605369

Valmieras novads

216.

Burtnieks

Burtnieku ezers

Burtnieku pag., Matīšu pag., Vecates pag.

4006,0

400647

573981

217.

Dauguļu Mazezers

 

Dikļu pag.

62,5

378819

561727

218.

Ķiruma ezers (Kreņa ezers)

Ķiruma ezers

Vecates pag.

53,5

404592

562633

219.

Ramatas Lielezers

 

Ramatas pag.

162,0

428250

555201

220.

Rāķis

Rāķa ezers

Dikļu pag.

67,0

384686

555218

221.

Vaidavas ezers

 

Vaidavas pag.

87,2

367774

576261

Ventspils novads

222.

Klāņezers

 

Popes pag., Tārgales pag.

67,0

371426

366604

223.

Puzes ezers

 

Puzes pag.

520,5

356449

377404

224.

Usmas ezers

 

Usmas pag.

3469,2

339027

390832

Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorija

225.

Būšnieku ezers

 

Ventspils valstspilsēta

330,0

369423

358617


2. Publiskās upes

1.

Abava - no Viesatas upes ietekas līdz ietekai Ventā

2.

Aiviekste (ar sazarojuma kanāliem) - visā garumā

3.

Aktica - posmā pa Latvijas-Baltkrievijas robežu

4.

Asūnīca - posmā pa Latvijas-Baltkrievijas robežu

5.

Bārta - no Latvijas-Lietuvas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā

6.

Brasla - no Braslas ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Gaujā

7.

Buļļupe (Lielupes atzarojums Rīgas teritorijā) - visā garumā

8.

Daugava (tās atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves) - no Latvijas-Krievijas robežas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa Latvijas-Baltkrievijas robežu)

9.

Dubna - no iztekas no Sivera līdz ietekai Daugavā

10.

Gauja - no Tirzas upes ietekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī (ieskaitot posmu pa robežu), Gaujas-Baltezera kanāls

11.

Gauja - posmā Lizuma pagasta teritorijā

12.

Iecava - no Dzērvītes upes ietekas līdz ietekai Lielupē

13.

Irbe - visā garumā

14.

Jugla - no Lielās Juglas un Mazās Juglas satekas līdz Juglas ezeram un no Juglas ezera līdz ietekai Ķīšezerā

15.

Juglas kanāls - no Lielā Baltezera līdz ietekai Juglā

16.

Lielā Jugla - visā garumā (no Mergupes un Sudas satekas līdz satekai ar Mazo Juglu)

17.

Lielupe un tās atzarojumi - visā garumā

18.

Ludza - no iztekas no Lielā Ludzas ezera līdz Latvijas-Krievijas robežai un ieskaitot posmu pa robežu

19.

Mazā Jugla - no Abzas upes ietekas līdz satekai ar Lielo Juglu

20.

Melnupe - posmā pa Latvijas-Igaunijas robežu

21.

Mēmele - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz satekai ar Mūsu

22.

Mērsraga kanāls - visā garumā

23.

Misa - no Zvirgzdes upes ietekas līdz ietekai Iecavas upē

24.

Mīlgrāvis - visā garumā

25.

Mūsa - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz satekai ar Mēmeli

26.

Ogre - no Valolas upes ietekas līdz ietekai Daugavā

27.

Pededze - no Alūksnes upes ietekas līdz ietekai Aiviekstē

28.

Pernovka - posmā pa Latvijas-Krievijas robežu

29.

Pērse - no Pelavas upes ietekas līdz ietekai Daugavā

30.

Rēzekne - visā garumā

31.

Rinda - visā garumā

32.

Roja - no Lubes dzirnavām līdz ietekai Rīgas jūras līcī

33.

Saka - visā garumā

34.

Salaca - visā garumā

35.

Sarja (Sarjanka) - posmā pa Latvijas-Baltkrievijas robežu

36.

Sīnupe (Zilupe) - posmos pa Latvijas-Krievijas robežu

37.

Suseja (Dienvidsusēja) - posmā pa Latvijas-Lietuvas robežu

38.

Sventāja - posmā pa Latvijas-Lietuvas robežu

39.

Svēte - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Lielupē

40.

Užava - no Kauliņas upes (Kauliņupes) ietekas līdz ietekai Baltijas jūrā

41.

Vadakste ar Vadakstes ūdenskrātuves Latvijas daļu - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Ventā

42.

Vaidava - posmā pa Latvijas-Igaunijas robežu

43.

Venta - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu) līdz ietekai Baltijas jūrā

II PIELIKUMS (1115. pantam)

Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij

Nr.

p. k.

Ezera nosaukums

Agrākais nosaukums Civillikumā

(ja atšķiras)

Pagasts vai pilsēta

Platība

(ha)

Koordinātas

(LKS-92)

X

Y

Alūksnes novads

1.

Grundu ezers

 

Mālupes pag.

48,9

355769

699072

2.

Ķiploks

Ķiploku ezers

Zeltiņu pag.

25,2

357174

663383

3.

Lukumītis (Lukumietis)

Lūkumīša ezers

Mārkalnes pag.

51,9

377318

686615

4.

Pātražs

Pātraža ezers

Zeltiņu pag.

31,0

358673

663664

5.

Pullans

Pullanu ezers

Alsviķu pag.

17,8

366048

682709

6.

Raipals

Raipala ezers

Veclaicenes pag.

36,1

386478

678108

Augšdaugavas novads

7.

Bruņu ezers (Bruņenes ezers)

Bruņu ezers

Skrudalienas pag.

37,0

186077

668479

8.

Čerņavas ezers

Černavas ezers (Drisvjates ezers)

Demenes pag.

86,2

178633

666550

9.

Dārza ezers

 

Demenes pag.

51,1

175952

660399

10.

Dervanišku ezers

Dervanišķu ezers (Ustaukas ezers)

Demenes pag.

68,7

185531

658660

11.

Kamiņčas ezers

 

Eglaines pag., Bebrenes pag.

27,6

206499

628180

12.

Kirjanišku ezers

 

Salienas pag.

40,4

184521

681922

13.

Kumbuļu ezers

 

Demenes pag.

41,4

181381

667242

14.

Ļūbasts

Ļūbasta ezers

Līksnas pag.

59,0

203362

652955

15.

Smiļģines ezers

Smiļģinu ezers

Skrudalienas pag.

49,0

178619

676659

16.

Šēnheidas ezers

 

Skrudalienas pag.

59,0

182501

671837

17.

Veirūgnes ezers (daļa Preiļu nov., sk. Nr. 172)

Vīragnas ezers

Dubnas pag.

128,4

220866

670632

Ādažu novads

18.

Kadagas ezers

 

Ādažu pag.

25,0

330484

521536

19.

Ummis

Umma ezers

Carnikavas pag.

25,4

336147

520063

Balvu novads

20.

Kalnis

(daļa Gulbenes nov., sk. Nr. 47)

Kalņa ezers

Rugāju pag.

119,5

331845

680812

21.

Lazdags

(daļa Gulbenes nov., sk. Nr. 48)

Lazdaga ezers

Rugāju pag.

148,1

327760

679395

22.

Lielais Pokuļovas ezers

Lielais Pokuļevas ezers

Vīksnas pag.

21,3

346165

708168

23.

Ploskīnes ezers

Plaskines ezers

Lazdulejas pag.

68,2

324229

712984

24.

Sprūgu ezers

 

Vīksnas pag.

47,9

348707

703371

25.

Tepenīcas ezers

 

Susāju pag.

30,9

348126

717640

Cēsu novads

26.

Arāja ezers (Āraisis)

Āraiša ezers

Dzērbenes pag.

16,6

340808

600918

27.

Auciema ezers

 

Raiskuma pag.

41,4

354613

569041

28.

Bānūžu ezers

 

Taurenes pag.

42,6

334686

596258

29.

Lielais Bauzis

(daļa Valmieras nov., sk. Nr. 205)

Lielais Bauža ezers

Raiskuma pag.

57,6

364876

571259

30.

Mazais Bauzis

(daļa Valmieras nov., sk. Nr. 206)

Mazais Bauža ezers

Raiskuma pag.

32,0

363865

572437

31.

Nedzis

Nedža ezers

Inešu pag.

82,8

319600

609555

32.

Pūricas ezers (Ikuldas ezers)

Pūricu ezers

Straupes pag.

32,1

353326

561073

33.

Raiskuma ezers

 

Raiskuma pag.

78,5

352989

570163

34.

Ruckas ezers

 

Stalbes pag.

41,0

363980

554868

35.

Sārumezers

 

Straupes pag.

189,1

364441

549445

36.

Tauns

Tauna ezers

Vecpiebalgas pag.

71,9

325368

607825

37.

Zobols

Zobola ezers

Vecpiebalgas pag.

82,5

327147

603327

Dienvidkurzemes novads

38.

Reiņa ezers

Reiņu ezers

Bunkas pag., Priekules pag.

23,0

269476

356920

39.

Sepenes ezers

 

Embūtes pag.

67,0

270336

360656

40.

Tīdu ezers

 

Kalvenes pag.

30,5

278501

362409

Dobeles novads

41.

Gaurata ezers

Gauratas ezers

Dobeles pag.

13,8

280325

456397

42.

Lielais Vipēdis

Lielais Vipēda ezers

Zebrenes pag.

20,1

272198

438419

43.

Spārņa ezers (Spārnis)

Spārņa ezers

Īles pag.

14,0

268084

440937

44.

Svētes ezers

 

Zebrenes pag.

55,0

275288

437595

Gulbenes novads

45.

Augulienas ezers

 

Beļavas pag.

78,3

350732

662703

46.

Galgauskas ezers

 

Galgauskas pag., Lejasciema pag.

30,5

345326

652918

47.

Kalnis

(daļa Balvu nov., sk. Nr. 20)

Kalņa ezers

Litenes pag., Stradu pag.

119,5

331845

680812

48.

Lazdags

(daļa Balvu nov., sk. Nr. 21)

Lazdaga ezers

Stradu pag.

148,1

327760

679395

49.

Mezītis

Mezīša ezers

Stradu pag.

69,2

330979

676435

50.

Pintelis (Liss)

Pinteļa ezers

Beļavas pag.

65,7

351177

664873

51.

Pogas ezers

 

Stāmerienas pag.

27,9

344414

675085

52.

Sprīvulis (Putriņu ezers)

Sprīvuļu ezers

Beļavas pag.

52,3

355913

670095

53.

Stāmerienas ezers

 

Stāmerienas pag.

92,6

345872

674590

Jēkabpils novads

54.

Baltezers

 

Variešu pag.

45,0

278678

633883

55.

Baltiņu ezers

 

Sēlpils pag.

32,8

265585

601250

56.

Dumblis

Aizdumbles ezers (Dumbļa ezers, Dutvulu ezers)

Elkšņu pag.

100,0

224915

597860

57.

Ildzenīks

Ildzenieku ezers

Kūku pag.

26,8

262433

624572

58.

Krīgānu ezers

 

Rites pag.

61,5

229527

591091

59.

Laukezers (Loukazars)

 

Kūku pag.

50,4

262588

623554

60.

Piksteres ezers

 

Viesītes pag.

255,0

257258

596734

61.

Sūpes ezers

 

Viesītes pag.

37,9

238334

602525

62.

Vīķu ezers

 

Sēlpils pag.

85,4

269020

604461

Krāslavas novads

63.

Aksenovas ezers

Aksenavas ezers

Šķeltovas pag.

118,0

214863

690524

64.

Arla ezers

Arla ezers (Rokuļu ezers)

Andzeļu pag.

27,0

233496

720395

65.

Aulejs

Aulejas ezers

Aulejas pag.

190,4

216597

704086

66.

Ārdavs

Ārdavas ezers

Kombuļu pag.

229,8

212256

703242

67.

Baltais ezers

Baltais ezers (Belojes ezers)

Indras pag.

34,0

194945

718817

68.

Bierža ezers

Birža ezers

Aulejas pag.

107,1

220421

705701

69.

Bižas ezers

 

Andrupenes pag.

173,6

229538

709308

70.

Bolts

Balta ezers (Baltais ezers)

Krāslavas pag.

58,2

203195

703978

71.

Cierps

Cērpa ezers (Tērpes ezers)

Aulejas pag.

134,9

219979

702832

72.

Dorotpoles ezers

 

Kalniešu pag.

37,8

199714

714387

73.

Dubulis

Dubuļu ezers

Kastuļinas pag.

72,4

226889

701724

74.

Gaļšūns

Galšūna ezers (Rapšu ezers)

Dagdas pag.

65,3

225060

721432

75.

Garais ezers

 

Indras pag.

71,2

192727

718061

76.

Garais ezers

 

Robežnieku pag.

103,1

212253

720008

77.

Geraņimovas Ildzs

Geraņimovas Ilzas ezers

Kastuļinas pag.

327,8

227580

696532

78.

Gordojs

Gordovas ezers (Gordoja ezers)

Šķaunes pag.

45,3

234091

748410

79.

Idaņa

Jidausa ezers (Idaņas ezers, Kurlais ezers)

Kastuļinas pag.

37,6

229704

704448

80.

Ildzs

Ildzas ezers

Skaistas pag.

26,0

205278

708715

81.

Iļdžs

Indricas ezers (Iļdža ezers)

Robežnieku pag.

24,3

213740

716363

82.

Indrs

Indras ezers

Skaistas pag.

202,3

211054

716089

83.

Ižiuns

Ižūna ezers

Skaistas pag.

101,4

215351

714312

84.

Ižuņa

Užuņu ezers

Kastuļinas pag.

265,2

228598

703128

85.

Janovas ezers

Janovas ezers (Beitānu ezers, Puteņu ezers)

Dagdas pag.

23,7

226601

721379

86.

Jazinks

Jezinakas ezers (Jazinkas ezers)

Grāveru pag.

263,9

218704

695312

87.

Jolzas ezers (Aldzs)

Jolzas ezers

Asūnes pag.

52,2

214524

722831

88.

Kaitras ezers

 

Asūnes pag.

51,4

219061

727632

89.

Kaļveiša ezers

Kalvīšu ezers

Grāveru pag.

33,5

216846

693430

90.

Karašu ezers

Karašu ezers (Karpa ezers)

Šķeltovas pag.

61,4

220681

691956

91.

Košiuns (Patmaļnīku ezers)

Patmalnieku ezers

Ezernieku pag.

36,5

237629

723497

92.

Koškinas ezers

Koškina ezers

Kastuļinas pag.

91,5

225626

700095

93.

Kuļa ezers

 

Skaistas pag.

35,8

204201

709521

94.

Kustaru ezers

 

Kastuļinas pag.

144,2

222991

700151

95.

Lejs

Lejas ezers

Kombuļu pag.

177,4

212616

699723

96.

Lielais Gausls

Lielais Gaušļa ezers

Aulejas pag.

72,2

216515

701009

97.

Lielais Ožukns

Lielais Āžukņa ezers (Lielais Ožukna ezers)

Skaistas pag.

88,5

206394

706091

98.

Mazais Gausls

Mazais Gaušļa ezers

Aulejas pag.

20,5

217340

700954

99.

Ojots

Ojatu ezers (Ojatnieku ezers)

Konstantinovas pag.

30,9

217533

710199

100.

Okras ezers

 

Kastuļinas pag.

63,5

225187

704158

101.

Olksns

Alksnas ezers (Volksnas ezers, Olksnas ezers)

Krāslavas pag.

54,1

202674

700357

102.

Olovecs (Olouss)

Olovecas ezers (Volovecas ezers)

Andrupenes pag.

164,9

229806

713380

103.

Ormijs

Ormijas ezers

Robežnieku pag.

67,6

210340

723138

104.

Ostrovnas ezers

 

Indras pag.

31,5

192713

721628

105.

Ots

Ata ezers (Ota ezers)

Kombuļu pag.

122,8

209833

704437

106.

Rešetnīku ezers

Rešetnieku ezers (Gubena ezers)

Andzeļu pag.

48,2

233427

718384

107.

Rokolu ezers

Isakovas ezers (Rokoļu ezers, Lielais ezers)

Andzeļu pag.

47,9

233531

719472

108.

Saviņu ezers (Saveļu ezers)

Saviņu ezers (Saveļu ezers)

Grāveru pag.

55,3

218968

697142

109.

Seklis

Seklais ezers (Sekļa ezers)

Kombuļu pag.

26,9

206962

698954

110.

Skaists

Skaistas ezers

Krāslavas pag.

46,7

204523

706071

111.

Soms

Sama ezers (Soma ezers)

Skaistas pag.

33,6

206292

707815

112.

Stirns

Stirnu ezers

Kalniešu pag.

148,0

203122

711736

113.

Šilovkas ezers

Šilovkas ezers

Kaplavas pag.

81,5

190925

703494

114.

Udrijas ezers

Ūdrāju ezers (Ūdriņu ezers)

Ezernieku pag.

53,5

233724

724978

115.

Varnaviču ezers

 

Kaplavas pag.

55,3

191218

706433

116.

Vilnīšu ezers

Vilnīšu ezers (Krivojes ezers)

Kaplavas pag.

45,0

189678

706325

117.

Visolda ezers

Visaldas ezers (Viraudas ezers, Kazimirovas ezers)

Andrupenes pag.

96,4

226872

713621

118.

Zirga ezers

 

Krāslavas pag.

38,0

201191

699416

Kuldīgas novads

119.

Gulbis

 

Rendas pag.

24,6

331120

396372

120.

Kukšu ezers

 

Alsungas pag.

42,0

315064

359044

121.

Pinku ezers

 

Ēdoles pag.

29,0

319477

359729

Limbažu novads

122.

Auziņezers

Auziņu ezers

Limbažu pag.

56,5

370288

536055

123.

Āsteres ezers

 

Viļķenes pag.

84,9

386543

542520

124.

Riebezers

 

Limbažu pag.

82,2

372305

534710

Ludzas novads

125.

Audzeļu ezers

 

Istras pag.

64,9

242209

746407

126.

Bižas ezers (Bīžas ezers)

Bižas ezers

Rundēnu pag.

166,3

241069

730606

127.

Brigu ezers

Briģu ezers

Briģu pag.

28,0

259693

751035

128.

Diunokļa ezers

Dūnākļu ezers

Ludzas pils.

82,7

274385

728107

129.

Dukanu ezers

Dukānu ezers

Cirmas pag.

143,8

267580

724061

130.

Franapoles ezers

 

Zvirgzdenes pag.

70,4

274682

732564

131.

Ilza ezers

 

Istras pag.

68,6

239807

752377

132.

Kiudalu ezers

Lielais Kivdalovas ezers

Pureņu pag.

40,7

263225

726257

133.

Križutas ezers

Križutu ezers

Cirmas pag.

67,1

265178

715788

134.

Leidiukšņa ezers

Līdūkšņas ezers

Pildas pag., Nirzas pag.

95,5

256777

738229

135.

Lielais Kūrmas ezers

Lielais Kurmas ezers

Pildas pag.

83,8

258114

733504

136.

Mazais Kūrmas ezers

Mazais Kurmas ezers

Pildas pag.

59,8

259280

734215

137.

Opolais Snidzins

Apaļais Sniedziņa ezers (Augšsniedziņu ezers)

Ņukšu pag.

46,9

254206

727636

138.

Pintu ezers

 

Pasienes pag.

39,4

234258

755702

139.

Rogaižas ezers

Rogaižu ezers

Pildas pag.

58,0

252212

730426

140.

Rojevkas ezers

Rajevkas ezers

Blontu pag.

42,9

293230

737383

141.

Soidu ezers

 

Cirmas pag.

30,0

269062

724812

142.

Sološu ezers

 

Lauderu pag., Zaļesjes pag.

88,5

250971

751965

143.

Škaunas ezers

 

Istras pag.

254,9

242668

751376

144.

Zeiļu ezers

 

Isnaudas pag.

44,8

269015

725866

Madonas novads

145.

Driksnis

Driksņa ezers

Ļaudonas pag.

40,5

283616

635480

146.

Dūku ezers

 

Mārcienas pag.

39,7

294589

632241

147.

Dziļūkstes ezers

 

Liezēres pag.

28,3

316976

625756

148.

Ilzins

Ilzēnu ezers

Sausnējas pag.

21,6

302958

603764

149.

Labones ezers

 

Mārcienas pag.

26,0

295715

629233

150.

Lazdonas ezers

 

Lazdonas pag.

30,2

300004

636725

151.

Pakšēns

Pakšēnu ezers

Jumurdas pag.

41,6

310044

603937

152.

Pulgosnis

Pulgosņa ezers

Ērgļu pag.

93,3

305713

602943

153.

Salājs

Salāja ezers

Vestienas pag.

44,4

304843

614116

154.

Sāvienas ezers

 

Ļaudonas pag.

57,9

282094

628522

155.

Sezēris

Sezēra ezers

Liezēres pag.

29,0

319343

626435

156.

Stirnezers

 

Sausnējas pag.

68,2

304057

605685

157.

Ūbēris

Ūbēra ezers

Liezēres pag.

30,6

315704

620517

Preiļu novads

158.

Biešons

Bešēnu ezers (Biešona ezers)

Aglonas pag.

64,2

221602

691835

159.

Bleidas ezers

 

Vārkavas pag.

33,8

233682

663804

160.

Eikša ezers

 

Rušonas pag.

57,5

231773

679263

161.

Gerlaks

Garlaku ezers

Rožkalnu pag.

37,0

231528

645422

162.

Jašazars

Jāšezers

Rušonas pag.

107,6

233366

679282

163.

Kameņecas Ilzis

Ilzas ezers

Aglonas pag.

33,5

226343

687524

164.

Kategrades ezers

Kategradas ezers

Rušonas pag.

133,1

235603

682052

165.

Kaučers

Kaučera ezers

Rušonas pag.

49,9

239950

676982

166.

Lielā Kurtoša

Lielais Kurtaša ezers

Rušonas pag.

48,8

232148

684905

167.

Lielā Solka

Lielais Salkas ezers

Rušonas pag.

48,5

229552

676914

168.

Mazā Solka

Mazais Salkas ezers

Rušonas pag.

27,0

229824

678088

169.

Pakalnis

Pakalņa ezers

Aglonas pag.

54,8

220598

682005

170.

Salmejs

Salmeja ezers

Rušonas pag.

104,3

242058

677878

171.

Šusta ezers

 

Aizkalnes pag.

73,0

230896

666384

172.

Veirūgnes ezers (daļa Augšdaugavas nov., sk. Nr. 17)

Vīragnas ezers

Pelēču pag.

128,4

220866

670632

Rēzeknes novads

173.

Adamovas ezers (Odumovas ezers)

Adamovas ezers

Vērēmu pag.

186,0

273440

708332

174.

Bižu ezers

Bižas ezers

Griškānu pag.

140,1

270270

714713

175.

Ilzas ezers

 

Mākoņkalna pag.

40,0

239621

702589

176.

Kaugurs

Kaugaru ezers

Mākoņkalna pag.

52,0

237778

704878

177.

Lielais Kiuriņa ezers

Lielais Kūriņu ezers

Gaigalavas pag.

65,8

295115

686999

178.

Micānu ezers

 

Bērzgales pag.

242,8

280525

714784

179.

Pārtovas ezers

Pārtavas ezers

Kaunatas pag.

83,4

246450

725509

180.

Pujatu ezers

Pujatu ezers

Nautrēnu pag.

36,6

287102

704292

181.

Sedziers

Sedzera ezers (Zeltiņu ezers)

Lendžu pag.

57,7

273703

718454

182.

Sološnīku ezers

Sološnieku ezers (Salošu ezers)

Dricānu pag.

81,2

284946

703868

183.

Stībraišs

Stiebrāja ezers

Mākoņkalna pag.

45,1

237300

707021

184.

Svātovas ezers

Svētavas ezers (Svātavas ezers)

Pušas pag.

133,9

234517

694830

185.

Umaņu ezers (Umins)

Umaņu ezers

Pušas pag.

56,5

235176

705145

186.

Viraudas ezers

 

Mākoņkalna pag.

124,1

236023

710408

187.

Zeļteņu ezers (Sološu ezers)

Labvārža ezers (Salatu ezers, Sološu ezers)

Lendžu pag.

66,2

274932

711297

Ropažu novads

188.

Sudrabezers

 

Garkalnes pag.

91,4

320587

521028

189.

Sunīšu ezers

 

Garkalnes pag.

22,2

314445

522122

Saldus novads

190.

Veiķenieku ezers

 

Lutriņu pag.

28,0

289770

392613

Siguldas novads

191.

Aģes ezers

 

Lēdurgas pag.

111,2

350963

549173

Smiltenes novads

192.

Garais ezers

 

Trapenes pag.

19,2

369061

661010

Talsu novads

193.

Gulbju ezers

 

Ģibuļu pag.

115,5

342453

394555

194.

Kāņezers

 

Ģibuļu pag.

33,0

335002

396622

195.

Laidzes ezers (Sārcenes ezers)

Laidzes ezers

Laidzes pag.

170,5

351313

420732

196.

Lubezers

 

Ārlavas pag.

129,6

362136

418291

197.

Mordangsezers

 

Ģibuļu pag.

45,0

334883

396182

198.

Pluncezers

Plunču ezers

Ģibuļu pag.

42,1

338463

402390

199.

Spāres ezers

 

Ģibuļu pag.

201,1

342661

398055

Tukuma novads

200.

Kliģu ezers

 

Lestenes pag.

21,8

286607

445469

201.

Seklis

Sekļa ezers

Tumes pag.

34,2

318215

446616

Valkas novads

202.

Salainis

Salaiņa ezers

Zvārtavas pag.

77,8

384406

628991

203.

Vadainis

Vadaiņa ezers

Zvārtavas pag.

49,6

383943

627798

204.

Vēderis

Vēdera ezers

Zvārtavas pag.

50,8

385106

628335

Valmieras novads

205.

Lielais Bauzis

(daļa Cēsu nov.,

sk. Nr. 29)

Lielais Bauža ezers

Vaidavas pag.

57,6

364876

571259

206.

Mazais Bauzis

(daļa Cēsu nov.,

sk. Nr. 30)

Mazais Bauža ezers

Vaidavas pag.

32,0

363865

572437


2. Izteikt III pielikuma (1117. panta piezīmei) "Upju vai to daļu saraksts, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij" 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Mērsraga kanāls - visā garumā;".

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2021. gada 27. septembrī

11.10.2021