Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Liepājā 2021. gada 16. septembrī (prot. Nr. 11, 3. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2014. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2014. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 175. nr.) grozījumu un izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā:

7.1. pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem - 250 euro;

7.2. maģistrantūrā studējošajiem - 350 euro;

7.3. doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem - 500 euro.".

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2014. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura

izklāsts

Ņemot vērā minimālās algas pieaugumu laika periodā no saistošo noteikumu pieņemšanas, ar saistošajiem noteikumiem paredzēts grozīt piešķiramās stipendijas apmēru, nosakot noteiktu stipendijas apmēru un atsakoties no stipendijas piesaistes valstī noteiktajai minimālajai algai stipendijas piešķiršanas brīdī.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka stipendiātiem ir vienlīdzīgas iespējas noteiktā apmērā saņemt stipendiju par pašvaldībai prioritāru specialitāšu apguvi un par kvalitatīvu veselības aprūpes un citu iedzīvotājiem nozīmīgu pakalpojumu nodrošināšanu, strādājot pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās vai ārstu praksēs pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc studiju beigām.

Atbilstoši saistošo noteikumu spēkā esošajai redakcijai, studējošajiem izmaksājamo ikmēneša stipendijas apmēru nosaka procentuāli atkarībā no studiju veida un valstī noteiktās minimālās mēnešalgas stipendijas piešķiršanas brīdī. Lai novērstu apstākļus, ka, mainoties valstī noteiktajai minimālajai algai, stipendijas apmērs studējošajiem salīdzinošās situācijās kļūst atšķirīgs, nepieciešams noteikt konstantu stipendijas apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz budžetu. Stipendijas izmaksājamas apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Grozot saistošos noteikumus, netiek sašaurinātas vai paplašinātas pašvaldības institūciju esošās funkcijas. Līdz ar to izmaiņas attiecībās uz administratīvajām procedūrām nav konstatējamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

28.09.2021