Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 673

Rīgā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 62 26. §)

Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99 C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 027 2015) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 027 0024) 8897 m2 platībā un jaunbūvi - nedzīvojamo ēku (skolu) (būves kadastra apzīmējums 0100 027 2015 003) - Krišjāņa Barona ielā 99 C, Rīgā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu:

2.1. nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā;

2.2. izmantot valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē īstenošanai - komandu sporta spēļu halles izveidei un darbības nodrošināšanai;

2.3. bez atlīdzības nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.2. apakšpunktā minētās funkcijas nodrošināšanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.2. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku bez atsevišķas Rīgas pilsētas pašvaldības piekrišanas, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums tiek ieguldīts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" (turpmāk - sabiedrība) pamatkapitālā un tas tiek izmantots valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē īstenošanai - komandu sporta spēļu halles izveidei un darbības nodrošināšanai.

4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, lai nodrošinātu komandu sporta spēļu halles izveidi un darbības nodrošināšanu, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu nekustamo īpašumu (1 351 000 euro vērtībā).

5. Sabiedrībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 4. punktā minētās funkcijas īstenošana;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku bez atsevišķas Rīgas pilsētas pašvaldības piekrišanas, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu;

5.3. ierakstīt atzīmi, ka nekustamais īpašums, ja tas vairs netiek izmantots komandu sporta spēļu halles izveidei un darbības nodrošināšanai, tiek nodots valstij Izglītības un zinātnes ministrijas personā, attiecīgi samazinot sabiedrības pamatkapitālu.

6. Izglītības un zinātnes ministrijai kā valsts kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka nekustamais īpašums tiek atgūts valsts īpašumā, attiecīgi samazinot sabiedrības pamatkapitālu, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 4. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

23.09.2021