Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 98., 113. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 223., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 192.A nr.; 2020, 21., 193. nr.; 2021, 84.B nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Šā likuma 32.2 pants ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. Šā likuma 35. panta ceturtā daļa piemērojama, ciktāl tā nav pretrunā ar 32.2 pantu. Šā likuma 32.2 pants neietekmē 27.1 panta otrajā daļā minēto universālā pasta pakalpojuma tarifu apstiprināšanu un spēkā stāšanos. Šā likuma 27.1 panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprinātie abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi tiek piemēroti no 2023. gada 1. janvāra. Līdz 2022. gada 31. decembrim šā likuma 30. pantā minētajās tīrajās izmaksās netiek ietvertas abonēto preses izdevumu piegādes izmaksas. Attiecībā uz tīro izmaksu aprēķināšanu šo pārejas noteikumu 23. punkts piemērojams, ciktāl tas nav pretrunā ar šajā punktā noteikto.";

izteikt 21. punkta 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus kompensē trijās daļās - pirmo un otro maksājumu veic kārtējā gadā, pamatojoties uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja aprēķinu, kas balstīts uz pirmā pusgada operatīvajiem datiem un otrā pusgada operatīvajiem datiem, pilnā apmērā kompensējot aprēķinā norādītos zaudējumus, bet trešo maksājumu veic nākamajā gadā pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas Satiksmes ministrijai, kompensējot zaudējumu atlikušo daļu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, no valsts budžeta kompensē ar šādiem nosacījumiem:

1) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifu atlaižu dēļ negūtie ienākumi netiek kompensēti;

2) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus veido preses piegādes pakalpojumu faktisko izmaksu un šā likuma 32.2 pantā minētajā kārtībā noteiktās cenas starpība;

3) universālā pasta pakalpojuma sniedzējs abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus aprēķina saskaņā ar Regulatora noteikto universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un aprēķinu kopā ar auditēto ziņojumu iesniedz Satiksmes ministrijai;

4) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumus kompensē trijās daļās - pirmo un otro maksājumu veic kārtējā gadā, pamatojoties uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja aprēķinu, kas balstīts uz pirmā pusgada operatīvajiem datiem un otrā pusgada operatīvajiem datiem, pilnā apmērā kompensējot aprēķinā norādītos zaudējumus, bet trešo maksājumu veic nākamajā gadā pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas Satiksmes ministrijai, kompensējot zaudējumu atlikušo daļu."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2021. gada 21. septembrī

05.10.2021