Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums Nr. 380/1-2

Rīgā 2021. gada 6. septembrī

Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022. gadam

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60. panta trešo daļu, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome)

nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022. gadam (turpmāk - Stratēģija):

1.1. veikt grozījumus Stratēģijas 36.3 punktā un izteikt to šādā redakcijā:

"[363] Sabiedriskie mediji saskaņā ar normatīvajiem aktiem var sniegt būtiski jaunus pakalpojumus. Šādos gadījumos ir jāveic sabiedriskā labuma tests, ar kura palīdzību tiek noskaidroti prognozējamie sabiedrības ieguvumi, salīdzinājumā ar tirgus attīstībai potenciāli nodarītajiem zaudējumiem (negatīva ietekme uz tirgu). Pēc sabiedriskā medija iesnieguma saņemšanas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē sabiedriskā labuma izvērtējuma kritērijus nosaka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, ietekmes uz tirgu novērtējuma kritērijus nosaka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kritērijiem jābūt publiski pieejamiem. Sabiedriskā labuma testa veikšana organizējama šādā kārtībā:

a) sabiedriskā labuma izvērtējumu veic Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, var tikt piesaistīts ārējs eksperts,

b) ietekmes uz tirgu izvērtējumu veic Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, var tikt piesaistīts ārējs eksperts,

c) pēc sabiedriskā labuma izvērtējuma un ietekmes uz tirgu izvērtējuma gala lēmumu par atļauju sabiedriskajiem medijiem sniegt būtiski jaunu pakalpojumu pieņem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, izvērtējot iespējamos sabiedriskos ieguvumus salīdzinājumā ar tirgus attīstībai potenciāli nodarītajiem zaudējumiem."

1.2. No Stratēģijas izslēgt Stratēģijas 35. punktā noteikto Padomes 3. prioritārā virziena ("Tehnoloģiskā attīstība un sabiedrības vajadzību nodrošināšana") 3.5. uzdevumu.

2. Iesniegt Stratēģijas grozījumus publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt Stratēģiju (jaunā redakcijā) Padomes mājaslapā www.neplpadome.lv internetā.

4. Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli ir Padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs I. Āboliņš

10.09.2021