Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 73. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 133, Nr. 137, Nr. 156) šādus grozījumus:

1. izteikt 8.2. līdz 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.2.1. Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.2.2. Saimnieciskā nodaļa;

8.3. Burtnieku apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.3.1. Burtnieku apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.3.2. Saimnieciskā nodaļa;

8.4. Kocēnu apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.4.1. Kocēnu apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.4.2. Saimnieciskā nodaļa;

8.5. Mazsalacas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.5.1. Mazsalacas apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.5.2. Saimnieciskā nodaļa;";

2. papildināt 8.6. apakšpunktu ar 8.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6.3. Saimnieciskā nodaļa;";

3. izteikt 8.7. un 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. Rūjienas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.7.1. Rūjienas apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.7.2. Saimnieciskā nodaļa;

8.8. Strenču apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:

8.8.1. Strenču apvienības valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;

8.8.2. Saimnieciskā nodaļa;";

4. izteikt 8.17.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.17.1.2 Dikļu kultūras centrs (t.sk. Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, Bērzaines Tautas nams un Zilākalna kultūras nams);";

5. izteikt 8.17.1.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.17.1.4  Mazsalacas kultūras centrs (t.sk., Ramatas pagasta Kultūras centrs, Amata māja un Sēļu pagasta Tautas nams);";

6. izteikt 8.17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.17.2. Valmieras bibliotēka ar šādām struktūrvienībām (filiālbibliotēkām):";

7. izteikt 8.21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.21.2. Dabas resursu pārvaldības nodaļa;";

8. izteikt 8.22.2.1. līdz 8.22.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.1. Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

8.22.2.2. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Ezītis" ar struktūrvienību "Ābelīte";

8.22.2.3. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

8.22.2.4. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" ar struktūrvienību "Krācītes";

8.22.2.5. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Kārliena" ar struktūrvienību "Pienenīte";

8.22.2.6. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde "Buratino";

8.22.2.7. Kocēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis";

8.22.2.8. Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde "Dārziņš";

8.22.2.9. Burtnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis";

8.22.2.10. Matīšu pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš";

8.22.2.11. Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde "Burtiņš";

8.22.2.12. Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa";

8.22.2.13. Strenču pirmsskolas izglītības iestāde "Minkāns" ar struktūrvienību "Dzērvīte";"

9. izteikt 8.22.2.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.24. J. Endzelīna Kauguru pamatskola;";

10. izteikt 8.22.2.37. un 8.22.2.38. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.37. Valmieras Sporta skola;

8.22.2.38. Kocēnu Sporta skola;";

11. izteikt 8.22.2.40. līdz 8.22.2.42. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.40. Rūjienas Sporta skola;

8.22.2.41. Rūjienas Mākslas skola;

8.22.2.42. Rūjienas Mūzikas skola;";

12. aizstāt 14. punktā vārdus "Valmieras Bērnu sporta skola" ar vārdiem "Valmieras Sporta skola".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

27.08.2021