Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 78

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 3. §)

Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 181 "Par Rīgas pilsētas simboliku"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu
un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 115; 2019, Nr. 243) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Rīgas pilsētas būvvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 7. pielikumā vārdus "buvvalde@riga.lv" ar vārdiem "pad@riga.lv";

1.3. aizstāt 7. pielikumā vārdus "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs" ar vārdiem "Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs".

2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 78 "Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 181 "Par Rīgas pilsētas simboliku""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2012. gada 3. jūlija saistošo noteikumu Nr. 181 "Par Rīgas pilsētas simboliku" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 181) tekstā Rīgas pilsētas būvvalde tiek aizstāta ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, attiecīgi precizējot saistošo noteikumu Nr. 181 punktus, kuros ir atsauce uz Rīgas pilsētas būvvaldi. Tiek veikts grozījums, aizstājot Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 10. februārī pieņemtajam lēmumam Nr. 380 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam" nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 2021. gada 1. septembri nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus). Tāpēc nepieciešams precizēt saistošos noteikumus Nr. 181, norādot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu kā Rīgas pilsētas būvvaldes funkciju pārņēmēju.

Atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 20. janvārī pieņemtajam lēmumam Nr. 343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" nolemts ar 01.05.2021. reorganizēt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru, izveidojot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru un saglabājot Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības statusu. Tāpēc nepieciešams precizēt saistošo noteikumu Nr. 181 7. pielikumu, kā personas datu saņēmēju (iesnieguma reģistrēšanai) norādot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

08.09.2021