Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 593

Rīgā 2021. gada 31. augustā (prot. Nr. 58 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.; 2012, 35. nr.; 2014, 155. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Valsts zemes dienests (turpmāk - dienests) ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde."

2. Papildināt noteikumus ar 3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.1 nekustamā īpašuma tirgus cenu un nomas maksu uzskaite un analīze, nekustamā īpašuma cenu līmeņa noteikšana;".

3. Izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību robežu datu uzturēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un publicēšana dienesta tīmekļvietnē;".

4. Svītrot 3.21. apakšpunktu.

5. Papildināt 3.22. apakšpunktu aiz vārdiem "kadastrālās uzmērīšanas" ar vārdiem "augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas".

6. Izteikt 3.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.24. priekšlikumu iesniegšana Tieslietu ministrijā projektu un viedokļu veidā ārējo normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu, Ministru kabineta rīkojumu, Ministru kabineta sēdes protokollēmumu, informatīvo ziņojumu un citu dokumentu projektu izstrādes un pilnveidošanas procesā atbilstoši dienesta kompetencei;".

7. Papildināt noteikumus ar 3.25.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.25.1 sertificēšanas institūcijai deleģētā uzdevuma uzraudzība zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;".

8. Izteikt 5. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Teritoriālās struktūrvienības, to darbības teritorijas un atbildības sadalījumu nosaka ģenerāldirektors."

9. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Teritoriālās struktūrvienības vadītājs, pildot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrās daļas 2. punktā noteikto uzdevumu, kā arī citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos zemes reformas jomā, izdod administratīvos aktus un ir atbildīgs par to tiesiskumu un lietderību."

10. Papildināt IV nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Dienestu kasācijas instances tiesā civillietā pārstāv ģenerāldirektors, ģenerāldirektora vietnieks, Juridiskā departamenta direktors vai tā nodaļas vadītājs."

11. Papildināt noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Noteikumu 3.25.1 apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

18. Noteikumu 3.16. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

03.09.2021