Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 603

Rīgā 2021. gada 25. augustā (prot. Nr. 57 14. §)

Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas 14. panta nosacījumus, šādas valstij piederošās domājamās daļas no nekustamajiem īpašumiem, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 204/88208 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 502 0135) - vienpadsmit būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 002 0135 001, 1700 002 0135 002, 1700 002 0135 003, 1700 002 0135 004, 1700 002 0135 005, 1700 002 0135 006, 1700 002 0135 007, 1700 002 0135 008, 1700 002 0135 009, 1700 002 0135 010 un 1700 002 0135 011) - Laboratorijas ielā 16, Liepājā;

1.2. 5/16 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Grīvā, 1139. kvartālā, zemes gabala Nr. 632F (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 015 5801) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 5801) 1,4460 ha kopplatībā - Daugavpilī.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

25.08.2021