Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 578

Rīgā 2021. gada 24. augustā (prot. Nr. 57 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma
10. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 136. nr.; 2011, 158. nr.; 2015, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. Komisijas 2020. gada 4. marta Regulas (ES) 2020/354, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK, 1. un 2. pantā noteiktajām prasībām."

2. Svītrot 26.3., 26.4. un 26.5. apakšpunktu un 27., 28., 29., 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9 un 29.10 punktu.

3. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājums".

4. Svītrot 31. un 32. punktu.

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1990. gada 26. marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu."

6. Svītrot 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

28.08.2021