Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Jēkabpils novadā 2021. gada 19. augustā

Grozījums Jēkabpils novada domes 01.07.2021. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumu Nr. 140

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi), (Latvijas Vēstnesis, 2021, 127. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt Saistošo noteikumu XIII nodaļas "Noslēguma jautājumi" 123. punktu šādā redakcijā:

"123. Saistošo noteikumu normas:

123.1. no 4.6. apakšpunkta līdz 4.23. apakšpunktam un no 4.25. līdz 4.37. apakšpunktam stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī;

123.2. 4.2. un 4.4. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī;

123.3. pārējie 4. punkta apakšpunkti stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Jēkabpils novada domes 19.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 "Grozījums Jēkabpils novada domes 01.07.2021. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījums nepieciešams, lai noteiktu Jēkabpils novada domes izveidoto iestāžu darbības sākumu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek noteikts, ka atsevišķas Jēkabpils novada domes izveidotās iestādes darbību uzsāk no 01.09.2021., atsevišķas 01.11.2021., bet atsevišķas 01.01.2022.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz budžetu.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils novada pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

20.08.2021