Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 80

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 6. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 10.13. apakšpunktā vārdus "Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde" ar vārdiem "Kapitālsabiedrību pārvalde";

1.2. aizstāt 4. pielikuma 9. punktā vārdus "Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes" ar vārdiem "Kapitālsabiedrību pārvaldes";

1.3. izdarīt atbilstošu labojumu 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 80 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 114) no 2021. gada 1. septembra Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldei tiek mainīts nosaukums - turpmāk to sauks par Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldi, attiecīgi veicot grozījumus Saistošo noteikumu Nr. 114 10.3. apakšpunktā un 4. pielikuma 9. punktā, kā arī precizējot 2. pielikumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes pārdēvēšana par Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldi tiek veikta, lai primāri atvieglotu nosaukuma izmantošanu saziņā, lai tas kļūtu vienkāršāks, skanīgāks un īsāks, lai tas precīzāk izteiktu pārvaldes darbības jomu, kas pamatā balstīta uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

01.09.2021