Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 41

Daugavpilī 2021. gada 12. augustā (prot. Nr. 33, 14. §)

Grozījumi Daugavpils domes 2015. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 12. augusta lēmumu Nr. 512

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
85. panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils domes 2015. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 30) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Īpašuma komiteja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Īpašuma un mājokļu komiteja" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4. punktā vārdu "Domes" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība)".

3. Aizstāt 5. punktā vārdu "Domes" ar vārdu "Pašvaldības".

4. Aizstāt 10. punktā vārdu "Domes" ar vārdu "Pašvaldības".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 41 "Grozījumi Daugavpils domes 2015. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumus par izmaiņām pašvaldības administrācijā un patstāvīgās komitejās, ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošo noteikumu tekstā precizēts atbildīgās domes komitejas un pašvaldības struktūrvienības nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

25.08.2021