Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 553

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. par patvēruma meklētāju:

5.1.1. personas kods;

5.1.2. Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas ieraksta identifikācijas numurs;

5.1.3. vārda (vārdu) un uzvārda (uzvārdu) oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā;

5.1.4. dzimums;

5.1.5. dzimšanas datums, valsts un vieta;

5.1.6. valstiskā piederība un tās veids;

5.1.7. patvēruma meklētāja personas dokuments;

5.1.8. sākotnējā intervijā un pārrunās iegūtās ziņas:

5.1.8.1. dzimšanas datums, ja tas tiek skaitīts pēc citas kalendāra sistēmas;

5.1.8.2. tēva vārds;

5.1.8.3. vecums iesnieguma iesniegšanas brīdī;

5.1.8.4. vecuma grupa un rīcībspēja;

5.1.8.5. valstiskā piederība un veids dzimšanas brīdī;

5.1.8.6. tautība un etniskā piederība;

5.1.8.7. reliģiskā piederība;

5.1.8.8. dzimtā valoda un citu valodu zināšanas, to prasmes līmeņi;

5.1.8.9. izglītība, izglītības joma;

5.1.8.10. nepilngadīgie bērni, kuri Latvijā ieradušies kopā ar patvēruma meklētāju;

5.1.8.11. ģimenes stāvoklis, ģimenes locekļi un radinieki;

5.1.8.12. radinieki, kuri dzīvo Latvijas Republikā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai asociētajā valstī;

5.1.8.13. personu apliecinošie vai ceļošanas dokumenti, kas uzrādīti, ieceļojot Latvijas Republikā;

5.1.8.14. personu apliecinošo vai ceļošanas dokumentu atrašanās vieta, ja persona nevar uzrādīt dokumentus;

5.1.8.15. ziņas par dokumentu ar redzamām viltojuma pazīmēm;

5.1.8.16. citi pie patvēruma meklētāja atrastie dokumenti;

5.1.8.17. ziņas par patvēruma meklētājam izsniegtajām vīzām, uzturēšanās atļaujām Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un asociētajās valstīs;

5.1.8.18. darba pieredze;

5.1.8.19. karaklausība;

5.1.8.20. politiskā darbība;

5.1.8.21. sodāmība, aizturēšana vai aizdomās turētā statuss izcelsmes vai citā valstī;

5.1.8.22. pastāvīgā dzīvesvieta pēdējos piecos gados;

5.1.8.23. ceļošana ārpus izcelsmes vai mītnes valsts pēdējos piecos gados;

5.1.8.24. patvēruma iesniegumi citās valstīs;

5.1.8.25. deportācija, izraidīšana, ieceļošanas liegumi citās valstīs;

5.1.8.26. ceļošanas maršruts pirms iesnieguma iesniegšanas;

5.1.8.27. patvēruma pieprasīšanas motīvu īss izklāsts;

5.1.8.28. patvēruma meklētāja kontaktinformācija un uzturēšanās adrese Latvijas Republikā;

5.1.8.29. patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pašnovērtējums;

5.1.8.30. patvēruma meklētāja apliecinājums piekrišanai informācijas pieprasīšanai no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par iepriekš iesniegtajiem patvēruma meklētāja iesniegumiem tajās, to pamatojumu un izskatīšanas rezultātiem;

5.1.8.31. patvēruma meklētāja apliecinājums piekrišanai datu par veselības stāvokli pārsūtīšanai atbildīgajai dalībvalstij (ja nepieciešams);

5.1.8.32. īpašas uzņemšanas vajadzības;

5.2. par nepilngadīgas personas bez pavadības pārstāvi vai aizbildni - vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un kontaktinformācija;

5.3. par patvēruma meklētāja iesniegumu:

5.3.1. sistēmas ģenerēts iesnieguma numurs;

5.3.2. iesnieguma reģistrēšanas datums;

5.3.3. struktūrvienība, kurā iesniegts iesniegums;

5.3.4. iesnieguma saņemšanas datums un laiks;

5.3.5. iesnieguma iesniegšanas vietas tips;

5.3.6. iesnieguma veids;".

2. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. par izmitināšanas vai uzturēšanās vietu un piešķirto palīdzību:

5.8.1. par izmitināšanu vai uzturēšanos Latvijas Republikā:

5.8.1.1. izmitināšanas datums;

5.8.1.2. izmitināšanas vai uzturēšanās vieta;

5.8.1.3. izmitināšanas iestādes nosaukums, telpa vai uzturēšanās adrese;

5.8.1.4. datums, kad pārtraukta izmitināšana;

5.8.1.5. izglītības iestāde, kuru apmeklē nepilngadīgais patvēruma meklētājs;

5.8.2. par izsniegtajām mantām un sniegto palīdzību:

5.8.2.1. mantas izsniegšanas vai palīdzības sniegšanas datums;

5.8.2.2. mantas veids vai sniegtās palīdzības veids;

5.8.2.3. mantas atdošanas datums;

5.8.3. par vienreizējā finansiālā atbalsta (turpmāk - atbalsts) izmaksu:

5.8.3.1. atbalsta piešķiršanas datums;

5.8.3.2. atbalsta apjoms un valūta;

5.8.3.3. atbalsta saņemšanas pamatojums;".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

20.08.2021