Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 551

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
30. panta 1.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 113.3. apakšpunktu.

2. Papildināt noteikumus ar 150. punktu šādā redakcijā:

"150. Šo noteikumu grozījumu attiecībā uz 113.3. apakšpunkta svītrošanu, kā arī grozījumus 6., 8., 9., 10. un 11. pielikumā piemēro 2021. gada pārskatu sagatavošanā."

3. Aizstāt 6. pielikumā vārdus "absolūtajās vienībās" ar vārdu "euro".

4. Svītrot 6. pielikumā vārdus un skaitli "un darījums, kas ir vienāds ar 1 000 000 euro absolūtajā vērtībā vai lielāks".

5. Aizstāt 6. pielikuma 1.1.REIE, 1.1.RENO, 1.2.REIE, 1.2.RENO, 1.3.REIE, 1.3.RENO, 1.5.REIE, 1.5.RENO, 1.6.REIE un 1.6.RENO piezīmes tabulā:

5.1.  A ailes nosaukumā vārdus "Konta Nr." ar vārdu "Kods";

5.2.  B ailes nosaukumā vārdus "Konta nosaukums" ar vārdiem "Konta un institucionālā sektora nosaukums".

6. Izteikt 6. pielikuma V5.PRAS piezīmes tabulu šādā redakcijā:

"Kods Budžeta ieņēmumu klasifikācijas koda nosaukums un konta nosaukums Pārskata perioda sākumā Pārskata periodā Pārskata perioda beigās
bruto (2. + 3.) pamatsumma nokavējuma nauda aprēķināts pārskata periodā (+,-) saņemts (+) pārvietošana citas izmaiņas (+,-) bruto pamatsumma nokavējuma nauda
no (+)/
uz (-) saistību kontiem
starp aktīva kontiem (+,-) starp budžeta ieņēmumu veidiem (+,-)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xx.x.0.0.                          
xxxx                         "

7. Izteikt 6. pielikuma V5.SAIS piezīmes tabulu šādā redakcijā:

"Kods Budžeta ieņēmumu klasifikācijas koda nosaukums un konta nosaukums Pārskata perioda sākumā Pārskata periodā Pārskata perioda beigās
aprēķināts
(+,-)
saņemts (+) atmaksa (-) pārvietošana citas izmaiņas (+,-)
no (+)/
uz (-) aktīvu kontu
starp saistību kontiem (+,-) starp budžeta ieņēmumu veidiem (+,-)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
xx.x.0.0.                    
xxxx                  

"

8. Papildināt 6. pielikumu aiz V5.SAIS piezīmes ar V5.NATV piezīmi šādā redakcijā:

"V5.NATV Piešķirtie budžeta ieņēmumu atvieglojumi

Kods Budžeta ieņēmumu klasifikācijas koda nosaukums Atvieglojuma aplēses apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā
A B C 1 2
xx.x.0.0.       "

9. Svītrot 6. pielikuma V11.BILK, V11.NPKP un V11.FDKP piezīmi.

10. Aizstāt 6. pielikuma II un III nodaļā formulu "(1. / 2. x 100)" ar formulu "(3. / 2. x 100)".

11. Svītrot 8., 9., 10. un 11. pielikumā tekstu

"Iestādes vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts*)".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

20.08.2021