Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr. 26

Rīgā 2021. gada 12. augustā (prot. Nr. 52, 3. §)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. KL\2.2-4\21\15
Par SIA "Veho" vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA "DOMENIKSS" un SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS"

Konkurences padome (turpmāk - KP) 23.07.2021. saņēma SIA "Veho" (turpmāk - Veho) (reģistrācijas Nr. 40203326581) saīsināto apvienošanos ziņojumu par vienpersoniskās izšķirošās ietekmes iegūšanu pār SIA "DOMENIKSS" (reģistrācijas Nr. 40003363354) un SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS" (reģistrācijas Nr. 40003560881).

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP

konstatēja:

apvienošanās rezultātā SIA "Veho" iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA "DOMENIKSS" un SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS". Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas arī vairāki SIA "Veho" saistītie uzņēmumi, apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro daļu tā ir paziņojama KP.

Apvienošanās ir saistīta ar automobiļu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kā arī ar automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanu (automobiļu remonts un tehniskā apkope) un citiem saistītajiem pakalpojumiem.

Veho grupas uzņēmumi, kurā ietilpst arī SIA "Veho", Latvijas teritorijā nodarbojas ar jaunu komerciālo Mercedes-Benz automobiļu vairumtirdzniecību, lietotu vieglo pasažieru automobiļu mazumtirdzniecību, kā arī to rezerves daļu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību.

SIA "DOMENIKSS" darbība ietver jaunu Mercedes-Benz automobiļu (vieglo pasažieru, vieglo komerciālo, kravas) importu, eksportu, pārdošanu mazumtirdzniecībā, automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kā arī automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanu (automobiļu remonts un tehniskā apkope). SIA "DOMENIKSS" sniedz arī automobiļu nomas pakalpojumus un darbojas kā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu tirdzniecībā. Savukārt, SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS" nodarbojas ar lietotu vieglo pasažieru un vieglo komerciālo automobiļu pirkšanu un pārdošanu mazumtirdzniecībā.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "Veho" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "DOMENIKSS" un SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētājs J. Gaiķis