Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 561

Rīgā 2021. gada 13. augustā (prot. Nr. 55 88. §)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai (profesionālās izglītības kompetences centram "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola") 1 382 553 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un veiktu būvdarbus profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" ēkās Alejas ielā 18, Liepājā, tai skaitā veicot jaunbūves otrās kārtas būvniecību, pārbūvējot neatjaunotā korpusa ēku un savienojot mācību ēkas ar pārejām.

2. Kultūras ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis

13.08.2021