Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr. 24

Rīgā 2021. gada 5. augustā (prot. Nr. 51, 3. §)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. KL\2.2-4\21\12
Par SIA "Mārksmens" aktīvu vai tiesību tos izmantot iegūšanu Piņķos, Olainē, Ulbrokā un Rīgā

Konkurences padome (turpmāk - KP) 05.07.2021. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk - Ziņojums), SIA "Mārksmens" (reģistrācijas numurs 40003358226) aktīvu vai tiesību tos izmantot iegūšanu Piņķos, Olainē, Ulbrokā un Rīgā no SIA "ANADA" (reģistrācijas numurs 40003457518).

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP

konstatēja:

Apvienošanās rezultātā SIA "Mārksmens" no SIA "ANADA" iegūs īpašumā aktīvus trīs mazumtirdzniecības veikalos Rīgas ielā 5, Piņķos, Zemgales ielā 6a, Olainē, Institūta ielā 7, Ulbrokā, un tiesības izmantot aktīvus, nomājot tirdzniecības telpas Cēsu ielā 18, Rīgā. Apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam un saskaņā ar KL 15. panta otro daļu ir paziņojama KP.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju SIA "Mārksmens" darbojas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū nespecializētajos veikalos ar preču zīmi "top!" un "mini top", sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas tirgū, kā arī ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū. Savukārt SIA "ANADA" darbojas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū nespecializētajos veikalos ar preču zīmi "LaTS", sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas tirgū, kā arī ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "Mārksmens" iegūstot īpašumā SIA "ANADA" aktīvus trīs mazumtirdzniecības veikalos Rīgas ielā 5, Piņķos, Zemgales ielā 6a, Olainē, Institūta ielā 7, Ulbrokā, un tiesības izmantot aktīvus, nomājot tirdzniecības telpas Cēsu ielā 18, Rīgā.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētājs J. Gaiķis