Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr. 19

Rīgā 2021. gada 29. jūlijā (prot. Nr. 49, 2. §)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. KL\2.2-4\21\11
Par SIA "Latvijas Mobilais Telefons" vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA "Santa Monica Networks"

Konkurences padome (turpmāk - KP) 01.07.2021. saņēma ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk - Ziņojums), SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (reģistrācijas numurs 50003050931) iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "Santa Monica Networks" (reģistrācijas numurs 40203054012).

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP

konstatēja:

apvienošanās rezultātā SIA "Latvijas Mobilais Telefons" iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA "Santa Monica Networks". Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro daļu ir paziņojama KP.

Saskaņā ar Ziņojumā minēto SIA "Latvijas Mobilais Telefons" ir publiskais mobilais sakaru operators Latvijas Republikā, kura pamatdarbība ir saistīta ar telekomunikāciju nozari un pamatā ar tādiem pakalpojumiem kā mobilie balss telefonijas pakalpojumi, kā arī mobilie un fiksētie datu pārraides pakalpojumi. Papildus LMT darbojas arī ar viedās televīzijas pakalpojumu sniegšanu un informācijas tehnoloģiju (turpmāk - IT) sistēmu izstrādes un integrācijas pakalpojumiem. Savukārt SIA "Santa Monica Networks" ir ar IT jomu saistīta sabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir dažādu ar IT infrastruktūru izbūvi saistītu produktu tirdzniecība Latvijā. Saistībā ar izplatītajām iekārtām SIA "Santa Monica Networks" piedāvā arī IT sistēmu izstrādes, integrācijas un uzturēšanas pakalpojumus. Ievērojot minēto, apvienošanās ietekme tiek vērtēta fiksētās balss telefonijas tirgū, interneta pieslēguma un datu pārraides pakalpojumu tirgū, nomāto līniju vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgū, IT infrastruktūras produktu izplatīšanas tirgū un IT sistēmu infrastruktūras izstrādes, integrācijas un uzturēšanas pakalpojumu tirgū.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "Santa Monica Networks".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētājs J. Gaiķis