Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.10.2022. - ... / Spēkā esošā
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Saldū 2021. gada 22. jūlijā
Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra), sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi (pielikumā), kā arī pakalpojumu maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Iegūtos līdzekļus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūru saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. No maksas par sociālā darba ietvaros sniegtiem atbalsta pasākumiem tiek atbrīvoti klienti ar sociālā darbinieka nosūtījumu.

5. Klients ir atbrīvots no līdzmaksājuma par dienas aprūpes centra "Saulespuķe" pakalpojumiem, ja ir lēmums par pakalpojuma saņemšanu Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

6. Klients ir atbrīvots no līdzmaksājuma par specializētām darbnīcām, ja ir lēmums par pakalpojuma saņemšanu Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

7. Klients ir atbrīvots no līdzmaksājuma par sociālo rehabilitāciju daudzfunkcionālajā centrā "JUMIS", ja ir lēmums par pakalpojuma saņemšanu deinstitucionalizācijas procesa ietvaros vai Aģentūras lēmums par pakalpojuma piešķiršanu.

8. No samaksas par dušu tiek atbrīvotas personas ar invaliditāti un trūcīgas personas.

9. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 22. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 17

(Pielikums grozīts ar Saldus novada domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 61; 30.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 71; 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 22.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena (euro)
 1. Sociālā darba ietvaros sniegtie atbalsta pasākumi  
1.1.Sociālā darbinieka konsultācija45 min.22,50
1.2.Atbalsta grupas un grupu nodarbībasnodarbība25,70
1.3.Psihosociālā konsultācija45 min.28,84
 2. Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" pakalpojumi  
2.1.Līdzmaksājums apmeklētājam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadādienā1,50
2.2.Līdzmaksājums apmeklētājam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadā (vairāk par 10 dienām)mēnesī15,00
2.3.Transporta izdevumu līdzmaksājums nokļūšanai dienas aprūpes centrā "Saulespuķe"dienā1,50
2.4.Transporta izdevumu līdzmaksājums nokļūšanai dienas aprūpes centrā "Saulespuķe" (vairāk par 6 dienām)mēnesī10,00
2.5.Sociālā rehabilitācija personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Saldus novadadienā22,64
 3. Sociālās aprūpes centra "Ābeles" ilgstošas aprūpes pakalpojums  
3.1.Personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadādienā27,00
3.2.(svītrots ar Saldus novada domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 61)
 4. Grupu dzīvokļa pakalpojums  
4.1.Līdzmaksājums par uzturēšanos grupu dzīvoklī vienai personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadādiennakts1,00
4.2.Grupu dzīvoklis  
4.2.1.Grupu dzīvoklis personai ar pašaprūpes prasmēmdiennakts14,66
4.2.2.Grupu dzīvoklis personai bez pašaprūpes prasmēmdiennakts21,91
 5. Specializētās darbnīcas  
5.1.Sociālā rehabilitācija specializētajās darbnīcāsdienā18,47
5.2.Līdzmaksājums par darbnīcas apmeklējumu klientiemdienā1,50
5.3.Līdzmaksājums par darbnīcas apmeklējumu klientiem (vairāk par 10 dienām)mēnesī15,00
 6. Sociālā rehabilitācija daudzfunkcionālajā centrā "JUMIS"  
6.1.Psihologa konsultācija45 min.36,92
6.2.Sociālās rehabilitācijas nodarbība (iekļaujot sensoro istabu)45 min.33,82
6.3.Mūzikas terapijas konsultācija45 min.47,78
6.4.ABA terapija45 min.57,67
6.5.Sociālā darbinieka konsultācija45 min.22,50
6.6.Audiologopēda nodarbība45 min.54,58
6.7.Psihosociālā konsultācija45 min.28,84
6.8.Montesori nodarbība45 min.34,00
6.9.Logopēda nodarbība45 min.54,58
6.10.Vizuāli plastiskās mākslas terapija45 min.47,78
 7. Higiēnas pakalpojumi  
7.1.Veļas mazgāšana trūcīgai personaicikls1,00
7.2.Veļas mazgāšana maznodrošinātai personaicikls1,50
7.3.Veļas mazgāšana Sociālās dzīvojamās mājas Saldū, Celtnieku ielā 2A un Sociālā nama Lutriņu pagasta Melioratoru ielā 9 iemītniekiemcikls1,50
7.4.Duša maznodrošinātai personai30 min.1,50
7.5.Duša Sociālās dzīvojamās mājas Saldū, Celtnieku ielā 2A un Sociālā nama Lutriņu pagasta Melioratoru ielā 9 iemītniekiem30 min.1,50
 8. Īres pakalpojumi  
8.1.Krīzes istaba Sociālā nama Lutriņu pagasta Melioratoru ielā 9 iemītniekiem uz līguma pamata (bez ēdināšanas)diennakts4,40
8.2.Īres maksa Sociālajā namā Lutriņu pagasta Melioratoru ielā 9m2/mēn.0,28
8.3.Īres maksa sociālā dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 2A, Saldūm2/mēn.0,64
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
19.10.2022