Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 92

Rīgā 2021. gada 27. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 2. p.)

Grozījumi "Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
34.2 panta ceturto daļu un Finanšu instrumentu
tirgus likuma
122.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.07.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 109 "Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. parindi šādā redakcijā:

"1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012."

2. Aizstāt 4.2. punktā vārdus "atbilstošā kapitāla" ar vārdiem "pirmā līmeņa kapitāla".

3. Izteikt 3. parindi šādā redakcijā:

"3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK."

4. Aizstāt 8. punktā vārdus "atbilstošo kapitālu" ar vārdiem "pirmā līmeņa kapitālu".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

30.07.2021