Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.12.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 517

Rīgā 2021. gada 23. jūlijā (prot. Nr. 53 1. §)
Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai

1. Atbalstīt humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai.

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (trīs teltis, trīs elektroģeneratori, pieci apgaismošanas komplekti, piecas metāla spoles ar kabeli apgaismošanas komplektiem) no valsts materiālo rezervju resursiem.

3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (3000 segas) no valsts materiālo rezervju resursiem.

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam organizēt šā rīkojuma 2. un 3. punktā minētā humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Lietuvā.

5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. Noteikt, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, nepārsniedz 124 550 euro.

(MK 14.11.2021. rīkojuma Nr. 935 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Iekšlietu ministra vietā –
vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs A. T. Plešs
14.12.2021