Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 15. jūlija lēmumā Nr. 75 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās Atbrīvošanas alejā 155A un Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 136. nr.; oficiālās publikācijas Nr. 2021/136.11) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 15. jūlija lēmumā Nr. 76 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 136. nr.; oficiālās publikācijas Nr. 2021/136.12) noformēšanā ir pieļauta tehniska pārrakstīšanās kļūda. Lēmumu rekvizītos protokola numurs (prot. Nr.) "26" jāaizstāj ar protokola numuru (prot. Nr.) "27".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
izpilddirektors J. Miķelsons

15.07.2021