Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 61

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 26, 2. §)

Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu
un likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 87) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitli "un 35. panta trešo un ceturto daļu" ar vārdiem un skaitli "un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu";

1.2. aizstāt 5. punktā vārdus "Rīgas pilsētas būvvaldē" ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā".

2. Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 61 "Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 10) tiek aktualizēti atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 10. februāra lēmumam Nr. 380 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam":

- saistošo noteikumu Nr. 10 tekstā aizstājot vārdus "Rīgas pilsētas būvvalde" ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments";

- paredzot saistošo noteikumu Nr. 10 grozījumu stāšanos spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Tāpat saistošo noteikumu Nr. 10 pamatojuma daļā precizēta atsauce uz aktuālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Saistošo noteikumu grozījumu nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes 2021. gada 10. februāra lēmumu Nr. 380 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam" nolemts likvidēt Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk - Būvvalde) un ar 2021. gada 1. septembri nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Būvvaldes funkcijas (uzdevumus). Tāpēc atbilstošu labojumu nepieciešams veikt saistošo noteikumu Nr. 10 5. punktā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pants pašreiz ir izteikts citā redakcijā, tāpēc saistošo noteikumu Nr. 10 pamatojuma daļā norādīto atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu nepieciešams svītrot. Saistošo noteikumu Nr. 10 pamatojuma daļu nepieciešams papildināt ar atsauci uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, jo saistošajos noteikumos Nr. 10 paredzētais ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

22.07.2021