Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Valmierā 2021. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 4, 2. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 133) šādus grozījumus:

1. papildināt saistošos noteikumus ar 8.12.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.12.2.3. Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs;";

2. svītrot 8.22.2.7. apakšpunktā vārdus "ar struktūrvienību Rubenē (Rubene, Kocēnu pagasts) un";

3. izteikt 8.22.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.13. pirmsskolas izglītības iestāde "Minkāns" (Strenči) ar struktūrvienību "Dzērvīte"(Seda);";

4. izteikt 8.22.2.46. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.46. Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs (Rūjiena);"

5. papildināt saistošos noteikumus ar 8.22.2.46.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.22.2.46.1 Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu Centrs (Burtnieki, Burtnieku pagasts) ar struktūrvienību "Grieze" (Rūpnieki, Valmieras pagasts);";

6. papildināt saistošos noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Pašvaldībā darbojas energopārvaldības sistēma, novērtēta un atzīta saskaņā ar starptautisko standartu LVS EN ISO 50001.";

7. papildināt saistošos noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Atbilstību starptautiskajām standarta LVS EN ISO 50001 prasībām nodrošina Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs un izpilddirektors.".

8. papildināt saistošos noteikumus ar 32.7.1 un 32.7.2 punktu šādā redakcijā:

"32.7.1 slēdz līgumus, izdod pilnvaras un paraksta citus juridiskus dokumentus Domes vārdā atbilstoši savai kompetencei;

32.7.2 pilnvaro personas, kas veic Domes pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;";

9. papildināt saistošo noteikumu 168. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Izņemot iepirkuma komisijas, kas darbojas līdz dienai, kad tās pabeidz iepirkuma procedūras, kas izsludinātas līdz 2021. gada 1. jūlijam.".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

16.07.2021