Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas informācija

Rīgā 2021. gada 9. jūlijā

Par lietas Nr. 2021-32-0103 ierosināšanu

2021. gada 9. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2021. gada 18. jūnijā saņemto Aivara Lemberga pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr. 2021-32-0103 "Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkta un Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. pielikuma 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam".

Institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, - Saeima un Ministru kabinets - uzaicinātas līdz 2021. gada 9. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas kancelejas vadītāja G. Barkāne