Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 494

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 110. §)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai finansējumu 3 673 822 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, no tiem:

1.1. Nacionālajam veselības dienestam - 3 520 232 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies 2021. gada martā, tai skaitā:

1.1.1. par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2 208 432 euro;

1.1.2. par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 1 134 661 euro;

1.1.3. par laboratorisko izmeklējumu organizēšanu 160 101 euro;

1.1.4. par transporta pakalpojumiem 17 038 euro;

1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam - 153 590 euro, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2021. gada 1. marta līdz 31. maijam par dezinfekcijas un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi.

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

4. Nacionālais veselības dienests finansējuma piešķiršanā ievēro Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

07.07.2021