Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 488

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 74. §)

Par nekustamā īpašuma "Graviņas" Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai

1. Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Graviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4660 001 0142) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4660 001 0429) 0,0085 ha platībā - Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas nepieciešama valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums posma 2,931.-11,256. km pārbūves projekta īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem;

2.3. izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

07.07.2021