Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 486

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 63. §)

Par apropriācijas pārdali

1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadam starp Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, tai skaitā:

1.1. no apakšprogrammas 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 215 192 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu jaunu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu "Stereotakses mammogrāfija";

1.2. no apakšprogrammas 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 780 994 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu fiksēto piemaksu par pacientu observāciju līdz 24 stundām saistībā ar pacientu skaita pieaugumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

1.3. no apakšprogrammas 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 1 000 000 euro apmērā uz apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu medikamentu Rituximabum un Votubia (Everolimusum) iegādi.

2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

07.07.2021