Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 471

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 22. §)

Par nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10" Garkalnē, Ropažu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži-Garkalne pārbūves projekta īstenošanai

1. Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8060 004 0007) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 004 1444) 0,0131 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 004 1445) 0,0307 ha platībā - Garkalnē, Ropažu novadā, kas nepieciešama valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts posma 0,00.-0,85. km un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži-Garkalne posma 8,40.-11,54. km pārbūves projekta īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļām nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu pirkšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem;

2.3. izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

07.07.2021