Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 464

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 51 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 039 1114) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 1114) 0,0779 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 039 1114 001) - Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar funkcionāli saistīto būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 039 1114 002).

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

07.07.2021