Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 464

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 51 23. §)
Finanšu nodrošinājuma noteikumi darbībām ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību
un kodoldrošību
" 16.1 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. slēgtu starojuma avotu kategorijas, kurām piemēro finanšu nodrošinājumu;

1.2. finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu.

2. Finanšu nodrošinājumu piemēro augstas radioaktivitātes slēgtam jonizējošā starojuma avotam, kura radioaktivitāte tā ražošanas brīdī vai, ja tas nav zināms, brīdī, kad starojuma avotu pirmo reizi piedāvā tirgū, vienāda ar normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteikto radioaktivitātes limitu vai lielāka par to.

3. Finanšu nodrošinājums neattiecas uz operatoriem – valsts pārvaldes institūcijām, valsts kapitālsabiedrībām un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoru.

4. Finanšu nodrošinājuma apmēru augstas radioaktivitātes slēgtam jonizējošā starojuma avotam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A + B, kur

A – augstas radioaktivitātes slēgta jonizējošā starojuma avota transportēšanas izmaksas;

B – izmaksas, kas saistītas ar augstas radioaktivitātes slēgta jonizējošā starojuma avota transportdokumentu sagatavošanu, iepakošanu, marķēšanu, radioaktivitātes mērījumu veikšanu un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu.

5. Operators finanšu nodrošinājumu iesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā (turpmāk – centrs) uz laikposmu, sākot no viena gada, kopā ar iesniegumu licences saņemšanai darbībām ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem.

6. Ja finanšu nodrošinājuma izmaksa tā darbības laikā netiek pieprasīta, operators četras nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām pagarina tā darbības laiku vai iesniedz jaunu finanšu nodrošinājumu par nākamo periodu, ja operators izvēlas citu finanšu nodrošinājuma sniedzēju.

7. Ja finanšu nodrošinājuma izmaksa tā darbības laikā tiek pieprasīta, operators viena mēneša laikā pēc finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas iesniedz centrā finanšu nodrošinājuma atjaunojumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/EURATOM, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
09.07.2021