Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 439

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 45. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma
106. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 175. nr.; 2013, 230. nr.; 2015, 80., 218. nr.; 2016, 129. nr.; 2017, 168. nr.; 2018, 38., 78. nr.; 2020, 242. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā:

5.1. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram - 1,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst fiziska persona;

5.2. īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram - 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja īpašuma tiesības iegūst juridiska persona;

5.3. īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata - 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro);

5.4. nekustamā īpašuma ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā - 1 % no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās nekustamā īpašuma ieguldījuma summas (euro).";

1.2. svītrot 6. punktā skaitli "5.2.";

1.3. aizstāt 7.3 punktā vārdus "minētais vecāks" ar vārdiem "minētā persona";

1.4. aizstāt 7.4 punktā vārdu "vecāks" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "persona" (attiecīgā locījumā).

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

01.07.2021