Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu,
6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu un ceturto daļu,
7. pantu, 8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pusaudžu resursu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu un pusaudžu resursu centrs"" (attiecīgā locījumā)";

1.2. izteikt 243. punktu šādā redakcijā:

"243. Līdz 2021. gada 31. decembrim dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par šādiem sniegtajiem pakalpojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai:

243.1. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu paņemšanas organizēšanu un paņemšanas punktu darbības nodrošināšanu;

243.2. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšanu līdz laboratorijai;

243.3. par laboratorisko izmeklējumu veikšanu Covid-19 noteikšanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām epidemioloģiskās drošības pasākumu ietvaros (tai skaitā, ja izmeklējumi veikti bez ārsta nosūtījuma);

243.4. par Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību, par ceļa izdevumiem ārstniecības personai, kas apmeklē Covid-19 pacientu, kā arī par izdevumiem, kas saistīti ar pulsa oksimetra nomu un piegādi;

243.5. par pacienta nogādāšanu no augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes uz zemāka līmeņa stacionāro ārstniecības iestādi, ja pacienta veselības stāvoklis ir uzlabojies un ļauj turpināt ārstēšanu zemāka līmeņa stacionārā un ja augstāka līmeņa stacionārajai ārstniecības iestādei ir nepieciešams atbrīvot stacionārās gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai.";

1.3. papildināt noteikumus ar 243.1 punktu šādā redakcijā:

"243.1 Līdz 2021. gada 31. augustam dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par Covid-19 pacientu diagnostiku un ārstēšanu.";

1.4. aizstāt 244., 245. un 246. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 31. decembrim";

1.5. aizstāt 248. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 31. augustam";

1.6. papildināt noteikumus ar 259. punktu šādā redakcijā:

"259. Šo noteikumu 11. pielikuma 16. punktā minēto maksājumu 75,00 euro apmērā par laikus atklātu vēzi 2020. gadā dienests ģimenes ārstiem izmaksā līdz 2021. gada 1. septembrim.";

1.7. aizstāt 1. pielikuma 1.2.2. apakšpunktā vārdus "ārsta prakses vietā" ar vārdiem un skaitli "ārsta prakses vietā4";

1.8. papildināt 1. pielikuma 1. punktu ar 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Ģimenes ārsts nodrošina bērna agrīnu attīstības izvērtējumu, ko veic vienu reizi vecumā no pusotra gada līdz trim gadiem."

2. Šo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 2. jūlijā.

3. Šo noteikumu 1.7. un 1.8. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministrs D. Pavļuts

01.07.2021