Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
3. panta trešo daļu un 17. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 56. nr.; 2003, 157. nr.; 2004, 52., 69. nr.; 2006, 45. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. radiācijas drošības eksperts;";

1.2. svītrot 7.4. apakšpunktu;

1.3. svītrot 8., 9., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 un 9.11 punktu;

1.4. izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Operatora kontrolētajā zonā nepieciešams vismaz viens radiācijas drošības eksperts. Pēc saskaņošanas ar centru operators var uzdot darbu vadītājam veikt radiācijas drošības eksperta funkcijas, ja operatora kontrolētajā zonā:";

1.5. svītrot 11. punktā vārdus "un kodoldrošības";

1.6. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Radiācijas drošības struktūrvienības un radiācijas drošības un kodoldrošības struktūrvienības sastāvā ir darbu vadītājs un radiācijas drošības eksperts vai medicīnas fizikas eksperts.";

1.7. svītrot 16. punktā vārdus "vai radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu";

1.8. izteikt 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. piedalās radiācijas drošības ekspertu, medicīnas fizikas ekspertu un darbu vadītāju apmācībā;";

1.9. svītrot 107. punktā vārdus "vai radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu";

1.10. aizstāt 123. punktā vārdus "akreditēta laboratorija sadarbībā" ar vārdiem "laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk - akreditēta laboratorija), sadarbībā";

1.11. svītrot 160. punktā vārdus "vai radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts";

1.12. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.";

1.13. izteikt 10.1 pielikumu šādā redakcijā:

"10.1 pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 9. aprīļa
noteikumiem Nr. 149

Augstas radioaktivitātes jonizējošā starojuma avotu noteicošie radioaktivitātes limiti

Nr.
p. k.

Elements (atomskaitlis)

Radionuklīds*

Radioaktivitāte (TBq)

1.

Amerīcijs (95)

Am-241

6 × 10-2

2.

Amerīcijs (95)/Berilijs (4)

Am-241/Be-9**

6 × 10-2

3.

Kalifornijs (98)

Cf-252

2 × 10-2

4.

Kirijs (96)

Cm-244

5 × 10-2

5.

Kobalts (27)

Co-60

3 × 10-2

6.

Cēzijs (55)

Cs-137

1 × 10-1

7.

Gadolīnijs (64)

Gd-153

1 × 100

8.

Irīdijs (77)

Ir-192

8 × 10-2

9.

Prometejs (61)

Pm-147

4 × 101

10.

Plutonijs (94)

Pu-238

6 × 10-2

11.

Plutonijs (94)/Berilijs (4)

Pu-239/Be-9**

6 × 10-2

12.

Rādijs (88)

Ra-226

4 × 10-2

13.

Selēns (24)

Se-75

2 × 10-1

14.

Stroncijs (38) (Itrijs (39))

Sr-90 (Y-90)

1 × 100

15.

Tūlijs (69)

Tm-170

2 × 101

16.

Iterbijs (70)

Yb-169

3 × 10-1

Piezīmes.

1. * Radionuklīdiem, kas nav iekļauti šajā tabulā, attiecīgais radioaktivitātes līmenis ir vienāds ar D-vērtību, kas definēta Starptautiskās atomenerģijas aģentūras publikācijā "Radioaktīvo materiālu bīstamie daudzumi (D-vērtības)" ("Dangerous quantities of radioactive material (D-values)").

2. ** Norādītā aktivitāte attiecas uz radionuklīdiem, kas emitē alfa starus."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
veselības ministrs D. Pavļuts

01.07.2021