Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 426

Rīgā 2021. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 50 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta piekto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 164. nr.; 2013, 218. nr.; 2020, 247. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. No valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma stundu skaits mēnesī nepārsniedz normālā darba laika stundu skaitu attiecīgajā mēnesī.";

1.2. izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. valsts nodrošināto atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 euro apmērā, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu;";

1.3. svītrot 10.3. apakšpunktu;

1.4. svītrot 1. pielikumu;

1.5. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 9. oktobra
noteikumiem Nr. 695

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai

 

KODS

Pašvaldības nosaukums  
Valsts izglītības iestāde  
Privātā izglītības iestāde  
Pārskata gads  
Pārskata periods  

Pārskata mēnesis

Finansējuma atlikums (+)/
pārtēriņš (-) uz pārskata perioda sākumu

Izglītojamo skaits, kuriem apmaksāts asistenta pakalpojums

Asistentu skaits

Faktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā

Pārskata periodā saņemtais finansējums

Pārskata periodā izlietotais finansējums, euro

Finansējuma atlikums (+)/
pārtēriņš (-) uz pārskata perioda beigām
(1. + 5. - 6.)

A

1

2

3

4

5

6

7

Iepriekšējā pārskata perioda korekcija              

Janvāris

             

Februāris

             

Marts

             
KOPĀ              
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija              

Aprīlis

             

Maijs

             

Jūnijs

             
KOPĀ              
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija              

Jūlijs

             

Augusts

             
KOPĀ              
Iepriekšējā pārskata perioda korekcija              

Septembris

             

Oktobris

             

Novembris

             

Decembris

             
KOPĀ              

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS"

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

01.07.2021