Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 236/7

Liepājā 2021. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 7, 10. §)

Par grozījumiem 2020. gada 20. februāra lēmumā Nr. 48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.-2025. gadam"

Ņemot vērā to, ka ir palielinājusies Sosnovska latvāņa (turpmāk - latvānis) skartā platība (no 0,21 ha uz 1,30 ha) Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajā teritorijā Cukura ielā 7B, kas apsekota 2021. gada pavasarī, saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešo daļu un sestās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu, Dabas aizsardzības pārvaldes 2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 3.15/5617/2019-N un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020. gadam" RP (2.1.) "Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un dzīvesveids" Rīcību 2.1.2(2) "Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu", likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2021. gada 10. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr. 6), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

NOLEMJ:

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra lēmuma Nr. 48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.-2025. gadam" pielikumā "Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2020.-2025. gadam" grozījumus, izsakot plāna 1. pielikumu "Latvāņa izplatības ierobežošanai noteiktās teritorijas" un 2. pielikumu "Latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendāra grafiks" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (būvniecības jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2021. gada 19. jūnija lēmumam Nr. 236/7

Latvāņa izplatības ierobežošanai noteiktās teritorijas

Terit.Nr.

Adrese un kadastra apzīmējums

Orto foto attēls

Invadētā platība, ha

1.

Lauku iela 61
(17000410470)

 

Bez adreses
(Ezera ielas gals)
(17000410805)

 

Bez adreses
(Ezera ielas gals)
(17000370289)

0,34

2.

Cukura iela 7B
(17000220077)

1,30

3.

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)
(17000370288)

0,13

4.

Zirgu sala 2
(17000250001)

6,37

 

2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2021. gada 19. jūnija lēmumam Nr. 236/7

Latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendāra grafiks

Terit.Nr.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Adrese

Laika posms, kurā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus

Metode

Invadētā zemes platība, ha

M- mehāniskā

B- bioloģiskā

C-ķīmiskā

K- kombinētā

 

2020. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

0,21

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

     

K

6,37

2021. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

     

K

6,37

2022. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

     

K

6,37

2023. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

     

K

6,37

2024. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

     

K

6,37

2025. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

     

K

6,37

19.06.2021