Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 389

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 1. §)

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84. nr.; 2013, 107. nr.) grozījumu un izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Latvijas Republikā:

4.1.1. novadu pilsētas:

4.1.1.1. Alūksnes novada Alūksnes pilsēta;

4.1.1.2. Balvu novada Balvu pilsēta;

4.1.1.3. Balvu novada Viļakas pilsēta;

4.1.1.4. Ludzas novada Kārsavas pilsēta;

4.1.1.5. Ludzas novada Ludzas pilsēta;

4.1.1.6. Ludzas novada Zilupes pilsēta;

4.1.2. novadu pagasti:

4.1.2.1. Alūksnes novada pagasti - Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera;

4.1.2.2. Balvu novada pagasti - Baltinavas, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas un Žīguru;

4.1.2.3. Krāslavas novada pagasti - Bērziņu, Ezernieku, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes;

4.1.2.4. Ludzas novada pagasti - Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes;

4.1.2.5. Rēzeknes novada pagasti - Bērzgales, Dricānu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un Stružānu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministra vietā -
finanšu ministrs J. Reirs

01.07.2021