Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 413

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13. panta trešās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 116. nr.; 2016, 204. nr.; 2017, 119. nr.; 2018, 182. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.22. Padomes 2018. gada 28. septembra Regulai (ES) 2018/1488 par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2018. gada 8. oktobris, Nr. L 252/1)."

2. Papildināt noteikumus ar 4.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.7. SHARE ERIC - Veselības, novecošanās un pensionēšanās apsekojuma Eiropā (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (European Research Infrastructure Consortium) un tā ietvaros īstenojamo pētījumu posmu izmaksu segšanu."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Aģentūras un atbalsta pretendenta atbalsta līguma parakstīšanas diena ir uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas datumu."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja konstatē, ka valsts atbalsts vai valsts līdzfinansējums ir piešķirts kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts, projekta īstenotājam ir pienākums atmaksāt aģentūrai projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem."

5. Papildināt noteikumus ar 12.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.16. slēdz atbalsta līgumu par valsts atbalsta piešķiršanu, ja līguma slēgšanas dienā atbalsta pretendents atbilst visiem šajos noteikumos ietvertajiem regulas Nr.  651/2014 nosacījumiem."

6. Izteikt 13.1.1.1.1., 13.1.1.1.2. un 13.1.1.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.1.1.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu vai apakšprojektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) - līdz 30 euro stundā;

13.1.1.1.2. projekta galvenajam izpildītājam (darbinieks, kurš ir iesaistīts projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) - līdz 24 euro stundā;

13.1.1.1.3. projekta izpildītājam (darbinieks, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) - līdz 19 euro stundā;".

7. Izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Atbilstoši Komisijas 2020. gada 2. jūlija Regulas (ES) 2020/972, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem, 2. panta 5. punktam lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu šo noteikumu ietvaros pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim."

8. Papildināt noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Grozījumus šo noteikumu 13.1.1.1.1., 13.1.1.1.2. un 13.1.1.1.3. apakšpunktā piemēro atbalsta līgumiem, kurus slēdz, sākot ar 2021. gada 1. augustu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

30.06.2021