Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Kompensējamo zāļu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/273/2021

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība
"
10., 61. un 64. punktu

Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta 2021. gada jūnijā pieņemtajiem lēmumiem par zāļu iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):

1. Iekļaut Sarakstā zāles (Pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

2. Rīkojums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Nacionālā veselības dienesta direktora p.i. V. Pērkona

 

Pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2021. gada 22. jūnija
rīkojumam Nr. 16-2/273/2021

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums

ATĶ kods

Zāļu identifikācijas Nr.

Zāļu nosaukums

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Forma

Stiprums (mg)

Iepakojuma lielums

Kompensācijas bāzes cena (EUR)

Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR)

Kompensācijas summa (EUR)

Saraksta kategorija

Zāļu pazīme

References cena 100%

75%

50%

Nivolumabum

L01XC17

EU/1/15/1014/003

Opdivo Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

10mg/ml- 24ml

1

3286,13

3687,24

3687,24

2765,43

1843,62

B

 
Risankizumabum

L04AC18

EU/1/19/1361/002

Skyrizi AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

150

1

3108,92

3488,77

3488,77

2616,58

1744,39

B

 
Siponimodum

L04AA42

EU/1/19/1414/001

Mayzent Novartis Europharm Limited apvalkotas tabletes

0,25

12

313,87

358,31

358,31

268,73

179,16

B

 
Siponimodum

L04AA42

EU/1/19/1414/002

Mayzent Novartis Europharm Limited apvalkotas tabletes

0,25

120

1846,68

2075,06

2075,06

1556,30

1037,53

B

 
Siponimodum

L04AA42

EU/1/19/1414/003

Mayzent Novartis Europharm Limited apvalkotas tabletes

2

28

1723,57

1937,17

1937,17

1452,88

968,59

B

 
01.07.2021