Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2021. gada 17. jūnijā

Par nolīguma grozījumu publicēšanu

Ārlietu ministrija lūdz publicēt Eiropas Nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumu grozījumus angļu valodā un to tulkojumu latviešu valodā. Minētie grozījumi stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Eiropas Nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumu grozījumi angļu valodā

Eiropas Nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumu grozījumi latviešu valodā