Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"

Izdarīt likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11. nr.; 1998, 19. nr.; 2004, 12. nr.; 2005, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. panta otrās daļas 2. punktā vārdus "Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra" ar vārdiem "Latvijas Republikas prokuratūra" un vārdus "Tieslietu ministrijai" - ar vārdu "pašvaldībai".

2. Aizstāt 3. panta otrajā daļā vārdus "Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra pēc pašvaldības" ar vārdiem "Latvijas Republikas prokuratūra pēc pašvaldības vai Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas (turpmāk - Komisija)".

3. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. (1) Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā personai ir deklarēta dzīvesvieta. Ja Latvijas pilsonim Latvijā nav deklarētas dzīvesvietas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kurā viņš vērsies ar attiecīgu iesniegumu.

(2) Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā."

4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. (1) Saeima par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem var atzīt arī Latvijas pilsoņus un Latvijas iedzīvotājus, kuri laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam veikuši darbības, kas vērstas uz 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanu, bet kuriem šādu statusu nevar piešķirt šā likuma 4. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesniegumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu var iesniegt pati persona, kā arī - ar tās rakstveida piekrišanu - nacionālās pretošanās kustības dalībnieku intereses pārstāvošā biedrība, pašvaldība vai Saeimas deputāts. Iesniegumam pievieno iesniedzēja rīcībā esošos dokumentus un citu informāciju, kurai varētu būt nozīme lēmuma pieņemšanā.

(3) Pēc iesnieguma izvērtēšanas Komisija var sagatavot izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa atzīšanu.

(4) Ja persona par darbību, kas vērsta uz 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanu, bijusi notiesāta un nav reabilitēta, Komisija var pieaicināt ekspertus, lūgt tos iepazīties ar lietas materiāliem un sniegt atzinumu par to, vai personas rīcība bijusi politiski motivēta. Komisija pēc ekspertu atzinuma uzklausīšanas var nepiemērot šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto ierobežojumu.

(5) Saeimas un Komisijas lēmumi nav pārsūdzami."

5. Izslēgt 6. pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. jūnijā

03.07.2021