Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33

Daugavpilī 2021. gada 10. jūnijā (prot. Nr. 24, 14. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 10. jūnija lēmumu Nr. 364

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10. un 11. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 251, 2014, Nr. 68, Nr. 254, 2015, Nr. 254, 2016, Nr. 70, 2017, Nr. 19, 2018, Nr. 22) grozījumu un izteikt ar 4.2. punktu šādā redakcijā:

"4.2. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

4.2.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras pārdod 4.1.1.1. un 4.1.1.3. apakšpunktā minētās preces;

4.2.2. pašvaldības iestādes, kuras darbojas tūrisma jomā;

4.2.3. sabiedriskā labuma organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), kuru darbības mērķis vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 10. jūnija saistošo noteikumu Nr. 33 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu un ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras priekšlikumu, saistošajos noteikumos ir nepieciešams noteikt, ka no nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojamas pašvaldības iestādes, kuras darbojas tūrisma jomā, un sabiedriskā labuma organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), kuru darbības mērķis vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar invaliditāti.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu 4.2. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, precizējot personas, kuras atbrīvojamas no nodevām par tirdzniecību publiskās vietās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrajai daļai, informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netieša ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

19.06.2021