Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas informācija

Rīgā 2021. gada 4. jūnijā

Par lietas Nr. 2021-23-01 ierosināšanu

2021. gada 4. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2021. gada 5. maijā saņemto Aivara Lemberga konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr. 2021-23-01 "Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32. panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam".

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Latvijas Republikas Saeima - uzaicināta līdz 2021. gada 4. augustam iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas kancelejas vadītāja G. Barkāne