Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 58

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 25 2. p.)

Grozījumi "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
6. panta piekto daļu un 50. panta trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 27. oktobra normatīvajos noteikumos Nr. 203 "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, (tālāk tekstā - ES regula Nr. 2021/451) un Kredītiestāžu likuma terminu lietojumam."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kredītiestāde, kas ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde, sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - Komisija) šādas ES regulas Nr. 2021/451 III pielikumā norādītās pārskatu veidnes: F01.01, F01.02, F01.03, F02.00, F04.01, F04.02.1, F04.02.2, F04.03.1, F04.04.1, F04.05, F05.01, F06.01, F07.01, F08.01, F08.02, F09.01.1, F09.02, F10.00, F11.01, F12.01, F12.02, F13.01, F13.02.1, F13.03.1, F14.00, F16.01, F16.02, F16.03, F16.04, F16.04.1, F16.05, F16.06, F16.07, F16.08, F18.00, F18.01, F18.02, F19.00, F20.01, F20.02, F20.03, F20.04, F20.05, F20.06, F20.07.1, F22.01, F22.02, F23.01, F23.02, F23.03, F23.04, F23.05, F23.06, F24.01, F24.02, F24.03, F25.01, F25.02, F25.03, F26.00, F43.00, F44.01, F44.02, F44.03, F44.04, F45.01, F45.02, F45.03, F46.00 un F47.00."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Uzraudzības finanšu pārskati, kurus iesniedz citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles, ietver šādas ES regulas Nr. 2021/451 III pielikumā norādītās pārskatu veidnes: F01.01, F01.02, F01.03, F02.00, F04.01, F04.02.1, F04.02.2, F04.03.1, F04.04.1, F05.01, F06.01, F07.01, F08.01, F08.02, F09.01.1, F09.02, F10.00, F11.01, F12.01, F12.02, F13.01, F13.02.1, F13.03.1, F16.01, F16.02, F16.03, F16.04, F16.04.1, F16.05, F16.06, F16.07, F18.00, F18.01, F18.02, F19.00, F20.01, F20.02, F20.03, F20.04, F20.05, F20.06, F20.07.1 un F22.01."

4. Aizstāt 6. un 8. punktā skaitļus un zīmi " 680/2014" ar skaitļiem un zīmi " 2021/451".

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Kredītiestādes, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles uzraudzības finanšu pārskatus iesniedz ES regulas Nr. 2021/451 11. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajā biežumā. Informāciju, kas norādīta 23.-26. un 47. veidnē, sniedz, ievērojot ES regulas Nr. 2021/451 11. panta 2. punkta g) apakšpunkta nosacījumus."

6. Normatīvie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 28. jūnijā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes locekle K. Černaja-Mežmale

28.06.2021