Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 45 77. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
46. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 160. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pielikuma 6. punktu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, norāda katras kategorijas akciju skaitu un no tām izrietošās tiesības."

2. Izteikt 1. pielikuma 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"7. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

8. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, var tikt noteiktas dažādām kategorijām atšķirīgas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par akciju atsavināšanu, kotējot tās biržā."

3. Izteikt 1. pielikuma 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir   euro.
 

(summa cipariem)

 

Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, norāda katras kategorijas akciju nominālvērtību."

4. Papildināt 2. pielikuma 6. punktu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, norāda katras kategorijas akciju skaitu un no tām izrietošās tiesības."

5. Izteikt 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"7. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

8. Visām sabiedrības vienas kategorijas akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, var tikt noteiktas dažādām kategorijām atšķirīgas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par akciju atsavināšanu, kotējot tās biržā."

6. Izteikt 2. pielikuma 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir   euro.
 

(summa cipariem)

 

Piezīme. Ja sabiedrībai ir dažādu kategoriju akcijas, norāda katras kategorijas akciju nominālvērtību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

05.06.2021