Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 353

Rīgā 2021. gada 31. maijā (prot. Nr. 44 9. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5001 005 0011) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 005 0011) 4932 m2 platībā un būves (būvju kadastra apzīmējumi 5001 005 0011 001, 5001 005 0011 002, 5001 005 0011 003, 5001 005 0011 004 un 5001 005 0011 005) - Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Veselības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

31.05.2021