Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā

Izdarīt Fizisko personu datu apstrādes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 132. nr.; 2019, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) veikt administratīvā pārkāpuma procesu;".

2. Aizstāt 23. pantā vārdus "administratīvo pārkāpumu lietvedību (procesu)" ar vārdiem "administratīvā pārkāpuma procesu".

3. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Lēmumu pieņemšanas termiņš administratīvajā procesā

(1) Inspekcija pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ sešu mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, inspekcija to var pagarināt uz laiku līdz vienam gadam, termiņu skaitot no lietas ierosināšanas dienas.

(3) Ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, kā arī nepieciešams piemērot konsekvences mehānismu atbilstoši datu regulas 60. vai 63. panta noteikumiem, inspekcija ar motivētu lēmumu var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu administratīvajā procesā uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus no lietas ierosināšanas dienas."

4. Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi datu aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

38. pants. Nelikumīgas darbības ar personas datiem un pārziņa vai apstrādātāja pienākumu nepildīšana

(1) Par jebkurām publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām ar personas datiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu amatpersonai līdz divsimt naudas soda vienībām.

(2) Par pārziņa vai apstrādātāja pienākumu nepildīšanu publisko tiesību juridiskās personas institūcijā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu amatpersonai līdz divsimt naudas soda vienībām.

39. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 38. pantā minētajiem pārkāpumiem veic inspekcija."

5. Aizstāt pārejas noteikumu 5. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2024. gada 1. jūnijam".

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 6. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 21. maijā

04.06.2021