Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 28

Rīgā 2021. gada 13. maijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Cēsu novada domes vēstule par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 24 "Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu":

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Adrese
365. Cēsu sporta komplekss Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu novads
697. Ķeipenes pagasta Tautas nams "Tautas nams", Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

13.05.2021