Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Talsos 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 5, 17. p., lēmums Nr. 126)

Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā"

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu

Izdarīt Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā" (Talsu novada domes 28.03.2019. sēdes protokols Nr. 6, 32. p., lēmums Nr. 234) (turpmāk - Noteikumi) šādu grozījumu:

1. Papildināt Noteikumu 7.2. punktu ar 7.2.12. un 7.2.13. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"7.2.12. Logopēda individuālās nodarbības;

7.2.13. Hidroterapijas individuālās nodarbības."

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 13 "Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts Par grozījumu Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā" (turpmāk - noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, saskaņā ar kuru sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka pašvaldību dome, pieņemot saistošos noteikumus. Projektā ir papildināti sociālās rehabilitācija pakalpojumi, kas tiek apmaksāti bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte, un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte, un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nepieciešams veikt grozījumu 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 12 "Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā"
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas tiks nodrošināti bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte, un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānojot 2021. gada budžetu, izmaksas par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu ir iekļautas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada Sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

19.05.2021